donderdag 18 december 2014

Concept wedstrijdkalender

Hierbij de concept wedstrijdkalender, welke definitief zal worden na de algemene ledenvergadering in februari 2015. Uitnodiging met datum, tijdstip en locatie volgt nog!DACA-Wedstrijdkalender 2015
April:
18 & 19 – Muiderzand
Mei:
9 & 10 – Hellevoetsluis
Juni:
  6 & 7 – Medemblik
Juli:
18 & 19 – Vrouwenpolder
Augustus:
21, 22 & 23 – ONK Hellevoetsluis
September:
26 & 27 – Hellevoetsluis – Ronde Tiengemeten (zat)
plus wedstrijdbanen (zon)
Oktober:
10 & 11 - Muiderzand

zondag 14 december 2014

ISAF RULE CLARIFICATION


The Technical Committee  (TC) was presented with a list of questions by an A Class manufacturer in September this year for clarification. The TC discussed and following a unanimous decision by all participating members a reply was forwarded to the manufacturer. Our answers were obviously not what the manufacturer wanted to hear so under a manufacturer’s rights, under ISAF regulations, he presented a proposal to ISAF for clarification. They have now given their answer and under ISAF regulations all members must be notified.
The correspondence to ISAF involved 4 questions, 3 will be addressed. The 4th question was a 49-question paper presented to ‘assist’ the TC in making its decision. Both the TC & ISAF did not respond to the fundamental 49 questions that manufacturer could easily find answers for.

1. A diagram was presented showing a hull appendage entering from the top and exiting bottom of hull in terms of Rule 8.2. The appendage goes outside the max beam of 2.3m  (Rule 4) once exiting hull and remains outside 2.3 m for a portion of its travel to the fully down position when it fits back inside 2.3 m.  Manufacturer claims this should be allowed, as board is not outside 2.3 m limit whilst racing. Both the TC & ISAF disagreed with this.

Rule 4 is a measurement rule, which shall apply at time of certification and at any time during an event within the rules of the event. If an appendage is removable then the action of removing or inserting that appendage does fall within the measurement conditions of Rule 4.

2.  A fixed hull appendage is bolted in place. Manufacturer claims he can remove appendage after racing during an event. Both the TC & ISAF disagreed with this.

Fixed hull appendages may be bolted in place, but if so, shall remain in that condition for the duration of the event. If a modification to a boat means that a measurement is changed (i.e. fixed appendages become retractable or removed from bottom of hull) then the boat needs to get permission from the Race Committee in accordance with the Event Rules or Class Rules. Thus rule 8.2 applies at time of certification and at all times while the boat is at an event.

3. Rule 8.2 states ‘ Movable and retractable hull appendages shall be inserted from the top or be capable of being fully retractable into the hull ‘ Manufacturer claims that due to wording of rule if an appendage is movable but not retractable it should not be bound by Rule 8. Both TC & ISAF disagree with this.

The wording “Movable and retractable hull appendages” cover three possible combinations. 1. Movable hull appendages. 2. Retractable hull appendages. 3. Movable and retractable hull appendages. All fit within Rule 8.

The TC  & IACA is made up of volunteers representing the members of the class. Through their time and efforts all members enjoy the class as it is today. There are procedures in place under our constitution to change any rule and the procedure that applies.  As a class we need to be proactive in going forward, not spending our time looking for loopholes. If something is perceived to be wrong, let’s make suggestions to fix it through the correct channels.

Graeme Harbour
Chairman IAC Technical Committee

Andrew Landenberger
President IACAdonderdag 4 december 2014

Notulen bestuursvergadering 28 november 2014


Verslag bestuursvergadering DACA

Datum: 28 november 2014

Aanwezig: Roeland Wentholt, Kees Krijger, Jo Valente, Jan Groot

 

1.       DACA en financiën

Jo stelt voor nog één keer te proberen het bestuur te veranderen bij de KvK en daarna de bankrekening van Jos over te nemen.

Jo zal Mischa een email sturen met verzoek om de € 200 inschrijfgeld voor EK2014 terug te vragen.

Kees zorgt ervoor dat de ledenlijst op de website up-to-date is. Na de jaarvergadering zal er weer een email voor de contributie worden verstuurd.

maandag 1 december 2014

Concept wedstrijdkalender 2015

Het bestuur heeft vrijdag 28 november in Ouddorp een  voorlopige kalender in elkaar gedraaid. Aangezien we een prachtig na-seizoen hebben gehad, willen we t/m oktober doorvaren! Nu dus 7 evenementen met 2 aftrekkers voor de Ranking 2015, waarbij ook het NK geldt voor 1 evenement.

Voorstel:
April - Muiderzand
Mei - Hellecat
Juni - Medemblik
Juli - Catclub Zeeland - Vrouwenpolder
Augustus - NK Hellecat
September - RTG + driehoeksbanen Hellecat
Oktober - Mudierzand

zondag 9 november 2014

Facebook

Like us on FACEBOOK

maandag 29 september 2014

zondag 28 september 2014

NK 2015

De NK zal op 21,22 en 23 Augustus 2015 in Hellevoetsluis worden gehouden.

dinsdag 16 september 2014

FOILING MISCHA HEEMSKERK

Nog een video-clip van Boy van de Guchte:
http://youtu.be/vDpGNhrZI_I

maandag 15 september 2014

Antwoord Watersportverbond op brief van DACA

Antwoord van Bart van Breemen van het Watersportverbond:
 
Beste A-Cat zeilers,

Onderstaand treffen jullie mijn antwoorden op jullie vragen.

Hieronder kun je de reactie lezen van Bart van Breemen
1. Waarom betaalt een zeiler die lid is van een bij het Watersportsportverbond aangesloten vereniging zowel lidmaatschap via de vereniging als voor een wedstrijdlicentie?
Van de afdracht voor het lidmaatschap ondersteunen wij de verenigingen op vele gebieden (juridisch, horeca, wet- en regelgeving, opleiding kader, accommodatie, havenbeheer, milieu, etc.) en doen we algemene belangenbehartiging voor alle watersporters. Dit komt neer op het toegankelijk en bevaarbaar houden van het vaarwater. Beide zijn voor alle aangesloten verenigingen en watersporters van belang: wedstrijd- én toervaarders. Van de licentiegelden onderhouden we de wedstrijdsportinfrastructuur. En die is niet op iedereen van toepassing, bijvoorbeeld motorbootvaarders, een groot deel van onze achterban, kennen geen wedstrijden. Daarom belasten we deze kosten grotendeels door aan de wedstrijdsporters.

woensdag 10 september 2014

maandag 1 september 2014

Brief aan het Watersportverbond

Aan: KNWV-Watersportverbond
        Wattbaan 31-39
         3439 ML Nieuwegein
         T.a.v. de heer Bart van Breemen


Kamperland, 30 augustus 2014Geachte heer Van Breemen, beste Bart,

Vorig jaar zijn er gesprekken geweest tussen u en de voorzitter van DACA, Jan Groot,waarbij van gedachten is gewisseld over de mogelijkheden om de officiële wedstrijden van de A-catamaran klasse onder de auspiciën van het Watersportverbond te organiseren. Toen is tussen het Watersportverbond en DACA afgesproken dat 2014 als een overgangsjaar zou gelden. De DACA leden zouden dit jaar nog niet de kosten van een meetbrief en wedstrijdlicentie aan het Verbond hoeven te betalen. Slechts bij de wedstrijden NSR en ONK werd van de zeilers verwacht dat ze eenevenementslicentie zouden betalen.

zondag 31 augustus 2014

zaterdag 30 augustus 2014

Notulen vergadering DACA 23 augustus 2014 Hellevoetsluis

Hieronder een samenvatting van de discussie zoals gevoerd.

Agendapunt:
 1. Seizoen 2014
 •  Voorstel om na RTG op zondag met de driehoeksbanen mee te doen wordt positief ontvangen
 •  PJ denkt dat de ontwikkeling van de zwaarden nu wel zo’n beetje voorbij is, er wordt alleen nog naar een iets ander roer gekeken
 •  Sjoerd zegt dat we dit duidelijk moeten communiceren op facebook etc. om nieuwkomers niet af te laten schrikken
 •  Als Jos zijn Flyer uit 2001 succesvol heeft omgebouwd met Z-foils, zou dit ook gecommuniceerd kunnen worden. Kan Mischa daarop varen  om te laten zien dat het kan met een oude Flyer!

 1. Financieël overzicht
 •   Huidig saldo 1377,04, maar hier moeten de kosten van de NK nog af
 •   Twee deelnemers aan de NK hebben nog niet betaald: Sjoerd en Caroline
 •   29 betalende leden

 1. Ambassadeurs
 •   Hellecat: paar nieuwe, paar afvallers
 •   CCZeeland: gaat erg goed
 •   Noordwijk: 4 Acats die iedere zondag varen
 •   WV Nulde: 4 boten maar geen activiteit
 •   Muiderzand: Richard, Caroline, Juppe en Jelmer zijn erbij gekomen, altijd interesse van F18 zeilers

 1. IACA
 •  Sinds the WK heeft de IACA eigenlijk niks meer gecommunmiceerd, behalve een nieuw meetformulier en een 'guidance for measurers'. Landy gaf in Maubuisson aan geen informatieve vergadering te organiseren, omdat hij de 'rule changes' niet nogmaals onder de aandacht wilde brengen
 • Sjoerd: de groepsindeling in Maubuisson op maandag en dinsdag in de twee groepen was niet doordacht, de meeste toppers zaten in dezelfde groep. Dit kan beter. Jan pakt dit op.
 •  Jan heeft een email naar alle voorzitters gemaild over mogelijk  verbeteringen voor het volgende evenement (zoals wifi, pers). daar kwamen positieve reactiers op. 
 •  WK 2015 Punta Ala, geen nieuws, zou eens moeten vragen of er al een NoR is
 •   WK 2016 niets van bekend, wie en hoe er geboden gaat worden

 1. KNWV
 •  Jan stelt voor dat, als de DACA evenementen onder auspiciën van het Verbond wil varen (NSR, ONK), iedereen een meetbrief en wedstrijdlicentie moet hebben. Nu hebben slechts 6 zeilers dat.
 • Erik: het KNWV kan niet aantonen waar het geld van de startlicenties aan wordt besteed
 •  Roeland: het is wel eigenaardig dat het Verbond met twee mensen en een bus naar Hellevoetsluis komen om 20 x 17,50 = 350 euro te innen en daarna, zonder enige informatie achter te laten, weer weg gaan. De kosten voor twee personen en bus zijn  waarschijnlijk al 350 euro!
 • Besloten wordt dat de DACA een brief schrijft met het bovenstaande en het Verbond om uitleg vraagt. Daarna zullen de DACA leden via email stemmen of we volgend jaar wel of niet een meetbrief en startlicentie verplicht stellen voor de Klasse Evenementen en ONK . Dit wordt dan tijdens de jaarvergadering in januari/februari bevestigd.

 1. WK 2017 in Nederland?
 •   Jan presenteert een plan gebaseerd op Medemblik als lokatieeen budget van € 30.000 en Alex Hoeve als organisator. Het plan wordt positief ontvangen.
 •   Hans vraagt om te checken of het inschrijfgeld niet rond de 200 euro moet liggen ( dat staat inderdaad in de IACA rules for world championships)
 •   Yvonne heeft meegemaakt dat de lokatie van de baan niet duidelijk was in Medemblik
 •   Iemand suggereert dat Lelystad veel subsidiegeld heeft om wedstrijdzeilen te promoten. Kijk of Batavia haven een mogelijkheid is

 1. Discussie seizoen 2015
 •   Data voor KE en ONK vroeg communiceren, ook met andere landen.
 •   Kunnen we een opstapdag organiseren. Maar wie wil zijn boot aan een F18 stuurman uitlenen? Beter een soort masterclass foilen organiseren in combinatie met het uitnodigen van een selekte groep (ex)topzeilers.

 1. Rondvraag
 • Sjoerd wil een ander systeem voor de jaarprijs en WK selectie door weging van de KE aan het aantal deelnemers.
 • Kunnen we de url acat.nl van Rober Feddes krijgen. Erik zegt dat hij dat zal proberen

woensdag 27 augustus 2014

Wasvoorschrift ONK T-shirts ;o)

Nagekomen bericht:

 • Max. 40 graden
 • Binnenstebuiten wassen en strijken
 • Niet in de droger!!! (bedrukking komt los)
 • Eventuele vlekken op de kleding komen door het drukken, deze verdwijnen na het wassendinsdag 26 augustus 2014

Eindstand Ranking 2014

In de jaarvergadering van DACA in 2013 is besloten dat de eindstand van alle klasse-evenementen in 2014 gaat bepalen wie er naar de EK/WK mogen gaan. Tevens is besloten dat de NK twee maal meetelt en dat het slechtste resultaat mag worden afgetrokken, waardoor Roeland Wentholt winnaar is geworden van de Ranking 2014.
http://www.catclubzeeland.nl/ACAT/RankingA2014.htm
 

maandag 25 augustus 2014

zondag 24 augustus 2014

vrijdag 22 augustus 2014

First day Dutch Nationals

Heavy winds from 18 to 24 knots,  32 entries but only 17 started in the first three manches:
Mischa Heemskerk still going strong in heavy weather!!!

Tussenklassement

zondag 17 augustus 2014

Thilo Keller wint Duits Kampioenschap

Net als vorig jaar weet Thilo Keller het Duits Kampioenschap te winnen. Mischa Heemskerk is derde geworden, mogelijk te wijten aan het breken van een Z-foil. Gelukkig kon hij een C-foil lenen, waardoor hij wel iets minder snel ging maar uiteindelijk toch derde is geworden.
Jan Groot begon matig, maar zeilde de laatste wedstrijden altijd bij de eerste tien, waardoor hij in de einduitslag opklom naar een zevende plaats.


vrijdag 15 augustus 2014

donderdag 14 augustus 2014

Duits Kampioenschap

Na drie wedstrijden leidt Thilo Keller met Mischa Heemskerk op een tweede plaats en Jan Groot op een 14e plaats. Tussenklassemant

maandag 11 augustus 2014

Foto's Vrouwenpolder 13 juli

Zondag 13 juli regende het 's ochtends enorm en bleef de wind weg. In de kantine van Catclub Zeeland was er koffie...

Video Klasse-evenement Vrouwenpolder

In opdracht van DACA maakte Boy van de Guchte, student Scalda Mediavormgever, de volgende video van het A-Catweekend at Sea te Vrouwenpolder. Door een kapotte motorboot en een haperende GoPro zijn er helaas geen wedstrijdbeelden te zien, terwijl dit vooraf natuurlijk de bedoeling was. Op de NK komt er wederom een student filmen met de opdracht wedstrijdbeelden vast te leggen.

woensdag 6 augustus 2014

Multimedia Klasse-Evenement Vrouwenpolder

Zaterdag 12 juli heeft Boy van de Guchte, student Mediavormgever van Scalda te Vlissingen, de hele dag gefilmd. Helaas kon hij niet filmen op het water tijdens de wedstrijd , omdat de tweede motorboot niet kon uitvaren, aangezien de benzine-tank per ongeluk met water was bijgevuld!!
Dit kwam omdat "iemand' het 10 liter reserve-tankje met water had gevuld!?
De DNA van Jaap Straakenbroek was uitgerust met een GoPro, maar die camera heeft weinig vastgelegd, omdat hij al snel losschoot van de romp! Toch nog een aardig plaatje, waarop te zien is dat het mistig weer was. De film met een strandimpressie volgt later.

zaterdag 26 juli 2014

Pieterjan Dwarshuis aan het foilen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10204322913621468&id=310488545676081
39 inschrijvingen voor duits kampioenschap

Kijk op http://www.raceoffice.org/event.php?eid=3756569965371302c40e71  

waaronder:

 • 7 polen
 • 4 engelsen
 • 3 denen
 • 1 belg
 • 1 zwitser
 • 23 duiters


een mooi veld. Hopelijk komen ze allemaal naar de NK, onze inschrijving pagina staat keurig op de duitse site.

http://www.vdac-ev.de/

vrijdag 18 juli 2014

Internationale wedstrijden

De NK is onze volgende wedstrijd, maar de komende maand zijn er meer mooie kampioenschappen. Vooral Punta Ala (week na de NK) is verleidelijk omdat daar volgend jaar de WK wordt gevaren. Als we iemand hebben die na de NK drie boten erheen wil rijden, kan de rest vliegen. Vrijwilligers gevraagd!


01.08. - 03.08.
Pools kampioenschap
Sopot
14.08. - 17.08.
Duits kampioenschap
Berlin Wannsee
28.08. - 31.08.
Italiaans kampioenschap
Punta Ala
26.09. - 28.09.
Brits kampioenschap
Rutland Waters
11.10. - 12.10.
Pizza Open
 Wismar / Wismarbucht  

dinsdag 15 juli 2014

Ranking 2014

http://www.catclubzeeland.nl/ACAT/RankingA2014.htm

maandag 14 juli 2014

Registration started for the Open Dutch Nationals

Registration

Weinig tot geen wind in Vrouwenpolder

Op zaterdag 12 juli stond er erg weinig wind in Vrouwenpolder, waardoor de start lange tijd werd uitgesteld. De stroom was  sterk en de wind zeer zwak, zodat een aantal cats ver van de startlijn afdreef. Jo Valente liet zich terugslepen, aangezien hij last had van fysieke problemen; Kees Krijger hield het na 2 uur dobberen ook voor gezien en besloot zich verder te richten op de organisatie aan de wal, want daar waren problemen met een Zodiac. Iemand had in een benzine-jerrycan water gedaan, zo bleek toen de tank van de Zodiac werd bijgevuld. De boot kon zodoende helaas niet gebruikt worden, waardoor er ook niet meer op het water is gefilmd.

dinsdag 8 juli 2014

A-Catweekend at Sea - Vrouwenpolder

Op 12 en 13 juli wordt voor de vierde maal bij Catclub Zeeland een A-Catweekend georganiseerd. Ooit begonnen op het Veerse Meer; maar de laatste jaren wordt er gezeild op de Noordzee bij Vrouwenpolder.
Jaap Straakenbroek heeft tot nu toe alle edities op de Noordzee gewonnen en is ook nu weer een groot kanshebber. Vorig jaar was hij op de NK 2e, net achter clublid Erwin Kerstens, de huidige Nederlands Kampioen in de A-klasse.
Woensdag 8 juli zijn er reeds 14 A-Cats aangemeld, maar verwacht mag worden dat dit aantal nog verder groeit, want ook Robbert Kant en Erwin Kerstens zijn van plan mee te gaan doen. Het weerbericht zal gaan bepalen wie er nog meer gaan komen.
De wedstrijdleiding wordt verzorgd door Norbert van der Kooij in samenwerking met enkele leden van Catclub Zeeland.

maandag 30 juni 2014

het bewijs

voor wie er nog aan twijfelde, dit zijn de Nederlanders naast beroemdheden: Jaap bij Glen en Arno bij Deanzondag 29 juni 2014

EK terugblik

Uitslagen op http://www.cerclevoilebordeaux.com/classeA/resultsA/resultat/classement-final.htm

Mooie foto's op https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693959287325861.1073741842.180032175385244&type=1

PJ - 10e 
PJ had een waanzinnig snelle boot, mede door zijn experimentele z-foils en het nieuwe zeil voor Mischa. Al bij 6-7 knopen kreeg hij zijn 'Holland Composites' genaamde boot op de foils en ramde hij door het hele veld naar voren. Echt één rak van 25 bij de hoge boei naar 4e beneden. Maar aangezien de wind variabel was, ook een paar misslagen. Met 5,4,3,9 zat hij er vaak goed bij, en 17e als slechtste wedstrijd soeverein de beste Nederlander.

Jaap - 21e 
Jaap zeilde de eerste vier dagen ook prima. Met 2,4,8,10 zat hij er eerst helemaal bij en zowel aan de wind als voor de wind hele goede snelheid met zijn  Ashby Stratos zeil uit 2012. De wedstrijd dat hij 2e werd zag Sjoerd dat Glen zelfs een verdedigende slag op Jaap maakte! Een groter compliment kan je toch niet krijgen. Maar de 7e wedstrijd brak zijn grootschoot en daarna kwam hij er niet meer bij.

Sjoerd - 24e 
Sjoerd zeilde magistraal, maar blesseerde zijn schouder tijdens de zwaar weer wedstrijden van woensdag. Gelukkig voor hem was donderdag een rustdag, maar vrijdag was de blessure nog zeer hinderlijk en zaterdag heeft hij zelfs niet meer gevaren.  Met 7,7,3,6,7 had hij een prachtige serie, stond geruime tijd als 3e Europeaan. De vierde wedstrijd leidde hij al ruim bij de bovenboei en de gehele wedstrijd, en dan toch in het laatste rak komt wind van achteren en schuiven Glen en Jacek er nog tussen... En in de tweede wedstrijd  kreeg hij een fransman over stuurboord vol naar binnen en moest naar huis. Gelukkig had PJ alle plakspullen bij zich en de dag erna weer zeilklaar.

Jan - 26e 
Ging vaak ongever als 15e om de boei, maar kon het voor de wind niet volhouden. Kruiste op zaterdag wel vóór Glen langs, ' een moment om nooit te vergeten'. Beste wedstrijd: 12

Arno - 29e
Met 6,9,11,11,11 zat hij er goed bij maar zijn eindserie van DSQ, OSC, DNF deed hem tuimelen in het klassement.

Erwin - 49e 
Met een 11e als beste wedstrijd, maar met een gescheurd grootzeil op woensdag en nog een 'Black Flag', geen roem en champagne. 

Mark - 63e 
Met een 4e plek in de Silver fleet als beste resultaat, best tevreden. Pech met de heenreis maar een goede serie rond de 12e plek in de Silver Fleet.

Piet - 68e
Eindigde met 5,8,8 prima in de Silver fleet, maar net te laat om hoger te komenEindstand EK

De scores van de Nederlanders op de EK in een deelnemersveld van 106 cats zijn als volgt:
10. Pieter-Jan 21. Jaap 24. Sjoerd 26. Jan 29. Arno 49. Erwin 63. Mark 64. Piet 

woensdag 25 juni 2014

dinsdag 24 juni 2014

maandag 23 juni 2014

Oefenwedstrijd EK Frankrijk

Verslag van Jan Groot:
 
Mooie 10-12 knopen op baan B met flinke windbanen. Volgorde bij de boei: Dean, Glenn en Sjoerd.Maar éénmaal op de foils was Glenn meteen weg, ongelofelijk hoe stabiel hij zijn boot vaart. Alle andere foilers zie je heen en weer stuiteren; hij is de enige die volkomen stabiel vaart. Het ziet er zo gemakkelijk uit ...

PJ ging Sjoerd op de foils voorbij en als derde over de finish. Jaap weer goed voor de wind; Erwin ging ook hard op zijn Vision met a-symmetrische c-foils. Hij werd wel een beetje hotseklots heen en weer gegooid in een vlaag, maar is toch wel tevreden. Jan ging aan de wind goed, maar voor de wind zag hij de windbanen niet zo. Arno niet gefinished uit taktische overwegingen.

Veel Poolse roeren en een grote keuze aan zwaarden. Bij de zeilen veel Ashby radial cut en Landenberger.

De opening was strak georganiseerd door de Club de Voile de Bordeaux, waar alle landen zich met de deelnemers presenteerden. Arme Dean Barker was alleen, maar droeg dapper de NZL- vlag. 

‘s Avonds met het hele Nederlandse team om de DNA van Ashby heen om te boren, tappen, bouten en lijmen voor een klemmetje voor de zwaardverstelling. Ongelofelijk hoe aardig en gewoon Glenn en Dean zijn en echt deel van de A-catgroep zijn. Dit in tegenstelling tot de rockstars van team Oracle,  die niet eens de moeite nemen om naar één van de topevenementen van dit jaar te komen.

Voor maandag wordt 6-7 knopen voorspeld, maar hopelijk trekt de wind nog wat aan.

dinsdag 17 juni 2014

113 inschrijvingen EK

De laatste stand van zaken is:

FRA           37
GER           13
POL           11
SUI           10
ESP            9
NED            8
AUS            7
GBR            5
ARG            5
DEN            4
ITA            1
NZL            1
IRL            1
AUSTRIA    1

TOTAL 113 (maximale inschrijving 120)


Helaas hebben  Mischa, Theo en Juppe op het laatste moment afgezegd, anders zou NL gedeeld derde land zijn geweest.woensdag 11 juni 2014

Klasse-evenement Vrouwenpolder 12 en 13 juli


In 2013 leverde het klasse-evenement bij Catclub Zeeland een fraaie foto op van Rutger Krijger. Dit jaar is het het vierde evenement dat meetelt voor de DACA Ranking 2014
Briefing op zaterdag om 11 uur
Start op zaterdag om 12 uur
Start op zondag om 11 uur
Kosten inschrijving: € 35,-

Kosten BBQ (vis of vlees) op zaterdag € 15 pp.

Registration

Theo van Hilten leider in tussenklassement

http://www.catclubzeeland.nl/ACAT/RankingA2014.htm

maandag 9 juni 2014

korte impressie North Sea Regatta

Goed geregeld evenement! Prima locatie, slipway, strandje, parkeerterrein etc. Inderdaad niet goedkoop, maar daar hopen we volgend jaar wat aan te kunnen doen (moet naar de €80 euro voor drie dagen, net zoals de Contender eenmansboot). Het evenement is nu een stuk kleiner dan een aantal jaar geleden en eigenlijk veel prettiger dan de massaliteit van toen.

Met 10 boten op de inschrijflijst inclusief een ex-wereldkampioen en de huidige Nederlands kampioen een goed veld. Zaterdag draaiende wind en nadat we drie keer waren gestart en de wind 90 graden was gedraaid, naar huis (waarna de zeewind opstak ...). Goed comite overigens.

Zondag stak de zeewind om 14:00 op (5-6 knopen, net in trapeze) en hebben we  vier wedstrijden gevaren, om 20:00 stonden we weer op de kant, moe maar tevreden zoals dat heet. Theo won, vooral op de voor de windse koersen was zijn Vision onverslaanbaar.  

Volgend jaar weer !

En hier een korte foto impressie:A-CLASS NORTH AMERICANS

http://vimeo.com/97688428

vrijdag 6 juni 2014

North Sea Regatta

NSR is begonnen met practig weer, en Truus heeft er zin in.


maandag 2 juni 2014

maandag 26 mei 2014

Inschrijven North Sea Regatta

Het volgende klasse evenement is de NSR in Scheveningen, 7 en 8 juni. De organisatie heeft speciaal voor de Acats het volgende geregeld:

1. de A-cats vertrekken van het strand aan de Hellingweg, dus vanuit de Voorhaven. Je kunt daar je boot met de trailer brengen en  je trailer kun je iets verder om de hoek neerzetten (net als vorig jaar). 

2. Inschrijving voor de Acats kan bij het kantoor van de NSR op de Hellingweg (samen met de monohulls etc.)

3. Briefing en check-in/check-out is bij de helling zaterdag om 12:00 (de andere cats hebben dit op het catamaranstrand). 

4. De Acatters kunnen deze week nog €105 betalen als inschrijving, volgende week is het €155. 

DUS DEZE WEEK BETALEN 

op rekening NL29ABNA0524548005 ten name van de North Sea Regatta ovv klasse, zeilnummer en naam boot (ha! verzin er maar één).

5. Advies is om vroeg te komen, aangezien het daar druk gaat worden. Misschien is vrijdag slimmer. Er zijn geen pennen waar je je boot aan vast kunt maken, dus neem iets zwaars mee (emmer met zand?)

En verder

6. Lees meer info over verplichte  flare en sign in/sign-out op (fleet C) Zie NOR op  http://www.nsr1.nl/docs/NSR%20Notice%20of%20Race%202014%20versie%201%20dd%2010%20april%202014.pdf


7. Aangezien de NSR onder auspiciën van het KNWV wordt gezeild moet je eigenlijk een meetbrief/wedstrijdlicentie hebben. Maar dit jaar is met het KNWV afgesproken dat we 2014 als overgangsjaar beschouwen en het KNWV staat toe dat we op de NSR een evenement licentie betalen. Dit moet bij de inschrijving worden betaald. Meer info op http://nsr.nl/documenten/

Overigens hebben Piet, Richard, Theo, Tjibbe en Jan reeds een meetbrief/wedstrijdlicentie, dus als je er alsnog één aanvraagt, ben je niet alleen. En volgende jaar is het vereist voor de Klasse Evenementen.


vrijdag 23 mei 2014

North Sea Regatta

Eerstvolgende klasse-evenement Den Haag/Scheveningen
7 en 8 juni

North Sea Regatta Scheveningen:

http://nsr.nl/inschrijven/


donderdag 22 mei 2014

dinsdag 20 mei 2014

maandag 19 mei 2014

Ranking Dutch A-Class Events 2014

Na twee evenementen in Muiderzand en Hellevoetsluis gaat Mischa Heemskerk overtuigend aan de leiding. De eindstand wordt verder bepaald door de volgende evenementen:
de North Sea Regatta in Scheveningen, Vrouwenpolder - Catclub Zeeland en de ONK in Hellevoetsluis. De NK telt als twee evenementen in de eindtelling, waarbij van de 6 resultaten er één mag worden afgetrokken.

Winnaars A-Klasse evenement Hellevoetsluis

https://plus.google.com/photos/110442957250090224956/albums/5514514620414308705/6015080102583837330?banner=pwa&pid=6015080102583837330&oid=110442957250090224956
 
Chris Field, Mischa Heemskerk en Sjoerd Hoekstra

zondag 18 mei 2014

Uitslagen klasse evenement Hellevoetsluis

Uitslagen zijn te vinden op http://www.hellecat.nl/wp-content/uploads/2014/04/Acat-KE21.htm

Zondag drie lichtweer wedstrijden gevaren met oostenwind. Hert veld lag weer erg dicht op elkaar en wat meer variatie in de top: Sjoerd en Tjibbe een 1, PJ en Jan een 2. Maar Mischa won met overmacht en Chris duidelijk 2e. Mooi op te zien dat Chris liever naar Nederland komt om tegen Mischa te varen dan thuis een wedstrijdje. Erwin Kerstens als eerste C-boarder op de vijfde plaats. Josje Verbeeten als eerste vrouw op een keurige 15e plaats.

Mischa gaf alle foilers goed advies over trim en techniek, en dat kenmerkt de klasse en verhoogt het niveau natuurlijk. En iedereen was best verbaasd dat er met zo weinig wind (8-10 knopen) gefoild kan worden. Na de wedstrijd werd en dan ook nog met een boot of 8 verder getraind.

Volgende klasse evenement is de North Sea Regatta op 7/8 juni, schrijf je hier in.

Namens de DACA willen we Hellecat hartelijk bedankten voor de uitstekende wedstrijdorganisatie (geleid door Lynn) en de geweldige sfeer!

zaterdag 17 mei 2014

Mischa Heemskerk: The Foiling Dutchman

https://www.facebook.com/photo.php?v=497931193641517&set=vb.181234488644524&type=2&theater

Klasse-evenement Hellevoetsluis

Zeer ontspannen begon het tweede klasse-evenement, want er moest tot na 13 uur gewacht worden op zeewind. Boven verwachting liep de wind op tot 3 a 4 Beaufort en konden er 5 manches gezeild worden. Mischa Heemskerk en Chris Field konden met deze wind goed foilen, hetgeen in de uitslag is terugbte zien.

Tussenstand na 5 races


vrijdag 25 april 2014

EK in Maubuisson splitst het veld in Gold en Silver

De Notice of Race voor de EK is zojuist aangepast http://a-cat.org/sites/default/files/ADC-final.pdf.

De belangrijkste aanpassing staat op pagina 4 waar de groep in twee velden wordt ingedeeld. Maandag en dinsdag worden 4 kwalificatie races  voor de Gold en Silver fleet gevaren. Vanaf woensdag is het veld in Gold en Silver verdeeld en worden er nog 6 races gevaren.

Op dit moment zijn er 103 inschrijvers, met een maximum van 120. Als je nog wilt meedoen, kan je nog inschrijven! Website http://www.cerclevoilebordeaux.com/classeA/home.htm

Voor Nederland gaan:


 1. Théo Van Hilten 
 2. Mischa HEEMSKERK
 3. Sjoerd HOEKSTRA
 4. Jan GROOT
 5. Mark COLE
 6. Pieter Jan Dwarshuis
 7. Juppe HEBLY
 8. Piet SAARBERG
 9. Arno TERRAdinsdag 22 april 2014

Klasse-evenement Hellevoetsluis

Klasse-evenement Hellevoetsluis
17 en 18 mei
Briefing op zaterdag om 11 uur
Start op zaterdag om 12 uur
Start op zondag om 11 uur
Kosten inschrijving: € 35,-


Registration

List of Competitors

Mischa Heemskerk

zondag 20 april 2014

Muiderzand.

Mischa Heemskerk wint overtuigend het eerste klasse-evenement. In de einduitslag veel zwaar weer specialisten. Waanzinnige foto's van Jasper van Staveren!
Verslag van Jan Groot:
"Eerste klasse evenement werd geteisterd door harde wind en veel zon. Hadden we zaterdag al vlagen 14-16 knopen, zondag gingen we dik over de 20 knopen. Met reden hielden velen het voor gezien, wat de schade (twee masten en wat roeren) binnen de perken hield. Fijn dat er meer deelnemers waren dan van te voren ingeschreven (René en Yvonne),  helaas moesten  Remco, Juppe en Paul op het laatste moment afzeggen, volgende keer beter.


Zondag waren de eerste twee wedstrijden nog wel te doen, slechts enkelen gingen in vliegende vaart op het ruime windse rak om (Chris, Jan en nog wat) en sommige vlagen waren zo hard, dat je de schoot helemaal moest laten gaan. Toch waren er genoeg zeilers, die met voorzichtig varen keurig het rondje afmaakten. Rutger voer 4,5,6, maar kwam door falende verstaging op zaterdag niet verder dan 9 overall. Theo was weer zeer constant, 4e overall.

En PJ op zijn 'foilende boot' ook keurig, veilig en rustig zittend over de finish ;o)


Volgende klasse evenement in 17/18 mei in Hellevoetsluis 

zaterdag 19 april 2014

Muiderzand

Op zaterdag eerst geen wind in Muiderzand, later  veel wind, waarbij Mischa Heemskerk liet zien nog steeds in topvorm te zijn met drie eerste plaatsen!
Tussenstand!

dinsdag 15 april 2014

Pasen

In het verleden gingen vele Nederlandse A-catzeilers naar Vela di Pasqua in Cesenatico, maar dit jaar zien we daar tot nu toe geen enkele Nederlandse inschrijving. Nu wordt er gekozen voor Muiderzand, mogelijk mede veroorzaakt door het goede weer van dit voorjaar.

Erwin Kerstens wint in Zeeland

Op een Vision wint Erwin Kerstens overtuigend twee clubwedstrijden van Catclub Zeeland op het Veerse Meer op 13 april. Jaap Straakenbroek was afwezig, want hij had 12 april zijn mast gebroken bij het over-de-kop-slaan in een vlaag.
 

zondag 13 april 2014

Eerste training 2014

Afgelopen weekeinde hebben we met 12 boten kunnen trainen onder leiding van Chris Field. Hij was Europees kampioen in 2012 (Riva del Garda) en wist op eenvoudige wijze de essentiele details van zeiltrim en starttechniek uit te leggen.

Zaterdag werden de 'basics' op een aan de wind/voor de windse baan in de praktijk gebracht. Heerlijk windje, 8-10 knopen met zon. De groep verspreidde zich al snel over het water, wat Chris aan een 'bit of a wild bunch' deed denken.

Zondag 13-16 knopen en 10-15 starts geoefend met een kort aan-de-winds rak. Goed starten, eerste en tweede overstag, peilen, boei ronden en 'wild thing'. Het zat er allemaal in en na 15 keer werden we er een beetje moe van. Dus naar de kant en aangezien de wind verder toenam en het best koud was, hebben we het daarbij gelaten. Maar één mast brak (van Arno), één verstaging begaf het (Richard) en één narrow escape bij de keien (Martin) gaven reden tot goede verhalen aan de bar. PJ was wel tevreden met zijn verstelbare Paradox roeren.  Helaas geen fotoos of video als bewijs, daar moeten we wat aan doen.

De foilers onder ons moesten toegeven dat bij deze vlagerige wind en stramme winterspieren het vliegen niet meevalt.

Iedereen liet zijn boot liggen voor het klasse evenement volgende week.

De trainining werd geheel verzorgt door Sailcenter.nl

woensdag 9 april 2014

Selectie procedure WK 2015

De rangschikking jaarprijs 2014 geldt als selectie lijst voor de WK 2015 d.w.z. indien Nederland vijf plaatsen toegewezen krijgt voor de WK 2015, hebben de eerst vijf van de rangschikking recht op een startplaats. Als iemand van de eerste vijf niet naar de WK gaat, kan nummer zes gaan etc.

Indien van toepassing kunnen overige leden gebruik maken van de open inschrijving

zaterdag 5 april 2014

Reglement jaarprijs 2014

De DACA heeft vijf wedstrijden als Klasse Evenement (KE) aangewezen, welke samen de rangschikking voor de jaarprijs 2014 vormen. De uitslag van iedere KE telt als 1 wedstrijd in de rankschikking, behalve het ONK welke als twee wedstrijden telt.

De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten, behaald per deelnemer per wedstrijd (eindklassement nadat alle manches inclusief de aftrek manches zijn gezeild). Indien niet deelgenomen, telt de uitslag als een DNC in de jaarrangschikking.

Toegelaten tot de KE worden slechts de zeilers die betalend lid zijn van DACA.

De jaarrangschikking wordt volgens het lage punten systeem geteld met één aftrek (over de 6 uitslagen).

De jaarrangschikking wordt door de beheerder van de DACA-site/facebook bijgehouden en gepubliceerd na elk KE. Deze rangschikking geldt voor het kalenderjaar 2014.woensdag 2 april 2014

vervoer gevraagd naar Cesenatico

Dear sir ,

I’m contacting you to ask if you can help me to find Dutch people that will attend the next Vele di Pasqua organized in Cesenatico, Itay.

I’m asking this, because I would like to buy a new Mast for my A-class catamaran from Piet Saarberg and I would like to save part of the costs of transportation of the mast from Holland to Italy.
So, if you know someone who will attend the regatta in Cesenatico, Italy, I would like to ask the courteousness if is possible to bring the mast to me.

I’m available to pay 100/150 Euro as reimbursement of the transport cost to Italy.

The address where Pick up the mast is:
Voltastraat 5
2041 CK
Zandvoort

The address where deliver it is:
Congrega Velisti
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 27,
47042 Cesenatico

Thanks,
Daniel
d.pascucci@libero.it

dinsdag 1 april 2014

EK gangers

De volgende DACA leden zijn ingeschreven voor de EK in Maubuisson


 1. Theo van Hilten
 2. Pieter Jan Dwarshuis
 3. Mischa Heemskerk
 4. Sjoerd Hoekstra
 5. Jan Groot
 6. Mark Cole
Op de lijst met inschrijvingen van 29 maart staan nu 58 deelnemers, maar landen als ITA, GBR, SWI,  AUT, AUS, USA en NZ staan er nog niet op.

http://www.cerclevoilebordeaux.com/classeA/race-docA/listes-inscrits/entry-list.pdf

Het is dus nog niet bekend of het maximum van 120 deelnemers is bereikt. Zo niet, dan verwachten we een open inschrijving met het  'wie het eerst komt, eerst maalt' principe.

We houden u op de hoogte.

maandag 31 maart 2014

Muiderzand

Over enkele weken is het eindelijk weer zover, want dan staan de eerste A-Catactiviteiten  gepland:

Training door Chris Field op 12 en 13 april:
Aanvang 
 • zaterdag 12:00 uur
 • zondag 11:00 uur

Als je wilt meedoen, kun je je hier INSCHRIJVEN!
Deelnemers TrainingKlasse-evenement op 19 en 20 april in Muiderzand. Je kunt je nu al inschrijven via de volgende LINK!

Deelnemers Muiderzand

woensdag 26 maart 2014

Betalen in Muiderzand

Voor de duidelijkheid:

 • de zeilers die geen vaste ligplaats hebben betalen zowel liggeld als inschrijfgeld klasse evenement aan Marina Muiderzand 
 • de zeilers van Muiderzand betalen het klasse evenement aan de Roerkoning  tijdens de inschrijving op zaterdag.


Inschrijfgeld voor Klasse Evenement is €30 ipv de €20 in de email.

Zoeken in deze blog