maandag 16 december 2013

Jaarvergadering 2014

Op zaterdag 18 januari wordt de DACA jaarvergadering gehouden.

Plaats: ergens aan het water in Rotterdam (moet nog definitief worden). 

Voor bepaling van deze locatie is een gemiddelde afstand genomen van de postcodes van de leden (sorry Sjoerd).

Tijd: 
17:00 aanvang
19:00 borrel/ diner

Er wordt een maaltijd voor 30 euro geserveerd  (door iedereen zelf te voldoen).

Agenda:


1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Financieën
    - financieel verslag 2013
    - vaststelling contributie 2014
    - benoeming kascommissie 
4. wedstrijdkalender 2014
5. club ambassadeurs
6. IACA voorstellen tot wijzigen klasseregels
7. KNWV licenties
8. Rondvraag

Aangezien de DACA er financieel zeer bescheiden voorstaat, stelt het bestuur voor de contributie naar 50 euro per jaar te verhogen.

Schrijf je in en stel je vragen per email aan  jangrootpbc@gmail.com


woensdag 11 december 2013

A-Cat ambassadeurs

We hebben de volgende enthousiastelingen bereid gevonden om ambassadeur te worden op hun club:

Laus van Rooijen - Hellecat
Peter Spijker - Noordwijk
Kees Krijger - Catclub Zeeland
Jan Groot - De Roerkoning Muiderzand

Met hen gaat de DACA een nog solider seizoen opzetten.

Mocht iemand een ontluikende groep acatters op andere verenigingen zien of bespeuren, laat het ons weten.

Jan

woensdag 4 december 2013

DACA ambassadeurs gevraagd

De DACA richt zijn beleid 2014 vooral op het uitbreiden van de vloten op de huidige clubs: Muiderzand, Hellevoetsluis, Noordwijk en Catclub Zeeland.

We zoeken op elke vereniging een ‘ambassadeur’, iemand die het a-cat zeilen op zijn club wil bevorderen. Je kan denken aan:

 • Nieuwkomers introduceren en helpen met trim, tuigage en techniek
 • Voor en na besprekingen houden bij clubwedstrijden, met borrel ;-)
 • Aparte acat prijs organiseren bij clubwedstrijden en zelfs seizoensprijs
 • Klasse evenement op de club organiseren
 • Afspreken wie er naar evenementen buiten de club gaan en trailers combineren en/of uitlenen
 • etc.

Vanuit de DACA zullen we regelmatig met de ambassadeurs contact houden en op de jaarvergadering zullen we ze in de bloemen zetten en discussiëren hoe we het ambassadeurschap verder kunnen uitwerken.

De eerste ambassadeur hebben we al: Kees Krijger van CC Zeeland. Wie volgt?

Geef je op bij jangrootpbc@gmail.com

dinsdag 3 december 2013

Container onderweg naar NZ

de hele week is Piet bezig geweest met alle 8 cats en de gebruikelijke onderdelen te stuwadoren, maar zondagavond was het dan zover.De verwachte aankomstdatum in Auckland is 14 januari.

donderdag 28 november 2013

MIJLPAAL! DACA met 100 likes op FACEBOOK!!!

Nederlandse container naar WK zit vol!

De Nederlandse container naar de WK in Takapuna in Nieuw-Zeeland zit inmiddels vol door de aanmeldingen van Piet Saarberg, Theo van Hilten, Jan Groot, Mischa Heemskerk, Fred Hillebrand en Denise Hillebrand. Jan en Mischa nemen een DNA mee, Piet, Theo en Fred varen op een Vision, Denise mag het gaan proberen op een EVO van Catamaranparts. Natuurlijk behoorlijk uniek dat zowel vader als dochter Hillebrand aan een WK gaan meedoen. Denise is opgeleid bij Catclub Zeeland op de Hobie Dragoon en heeft vervolgens veel wedstrijden op de Hobie 16 gezeild. Afgelopen jaar is de overstap gemaakt naar de Raptor F16, waarmee zij op de NK in Hellevoetsluis samen met Erwin Kerstens een derde plaats scoorde.

woensdag 27 november 2013

A-CAT European Spring Championship

Van de Italiaanse president Marco Gaeti, ontvingen wij de Notice of Race voor de European Spring Cup op het Gardameer. Ze willen dit evenement ieder jaar gaan organiseren om er uiteindelijk een 'classic regatta' van te maken, net zoals de 'Vela di Pasqua' in Cesenatico. 9 wedstrijden in drie dagen (van van 31/5 tot  2/6) en gegarandeerd  4-5 Bft. Wat willen we nog meer!

Het valt wel tegelijk met de North Sea Regatta in Scheveningen

donderdag 21 november 2013

vrijdag 15 november 2013

Domeinnaam

Naast het blogadres heeft DACA nu ook een eigen domeinnaam, namelijk:

http://a-catned.nl

woensdag 13 november 2013

Inschrijvingen WK in Takapuna

de laatste stand is 64 deelnemers:

16 uit Europa
10 uit USA/Canada
38 uit Australie en Nieuw Zeeland

Wat mij opvalt:
 • geen fransen of oostenrijkers
 • 1 engelsman en 1 zwitser
 • 2 spanjaarden, maar geen Manolo, 2 denen, 2 polen
 • 3 nederlanders
 • 5 duitsers
Er is nog plaats in de container. Die vertrekt 2 december!

Maar toppers als Mischa, Glenn, Dean etc. staan nog niet op de lijst. Dus 70-80 boten kunnen we toch wel verwachten.

Lijst met deelnemers 


maandag 11 november 2013

Blog wordt goed bezocht!

 
Het blog heeft reeds meer dan 20000 bezoekers gehad en kent de laatste maanden een gemiddeld aantal bezoekers van 2000 per maand. Voorlopig was augustus 2013 de absolute uitschieter met ruim 2900 bezoekers, natuurlijk te danken aan de rapportages over de NK in Hellevoetsluis.

zondag 10 november 2013

status rule 8.2


Er is een levendige discussie gaande tussen de voorzitters van de diverse klasse organisaties. Zoals het er nu voorstaat haalt het voorstel om regel 8.2 te verwijderen, het niet.
Maar Duitsland heeft naar voren gebracht dat als we 8.2 laten vallen, waarom laten we 8.1 dan ook niet vallen (minimale afstand van 1,50 m van zwaard tip tot tip)? 

En Denemarken heeft het volgende voorstel gedaan:

Proposal for the 2014 IACA AGM!

In the case that the removal of rule 8.1 or rule 8.2 should not make it to a ballot at the 2014  AGM, Denmark proposes that a trial period from the NZ AGM to then 2015 AGM (that's about a year and a half) is established, where it’ll be allowed to sail boats as if rule 8 did  not exist. Everybody will be allowed to test any kind of foil configuration at own risk, well knowing that it will no longer be allowed at the end of the trial period! 

At the end of the trial period, we should have a ballot about removal of rule 8.1 and 8.2.

Besides Denmark, it’s supported by Germany, Brazil and Britain.

Wordt vervolgd!

dinsdag 5 november 2013

Notulen bestuursvergadering DACA 20 oktober 2013


Verslag vergadering bestuur DACA 20 oktober 2013

Plaats : kantine Hellecat  14:00 uur

Aanwezig : Jan Groot - Voorzitter
                    Kees Krijger – website
                    Roeland Wentholt – wedstrijd commissaris
                    Jo Valente – secretaris

Afwezig:     Jos Koning – Penningmeester
Na de opening door de voorzitter, die Hellecat bedankt voor de gastvrijheid, zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:

1.     Introductie
Jan legt kort uit hoe hij ziet dat we de DACA in de komende jaren kunnen laten groeien:

Grootste kans om te groeien is via de vereniging waar A-cats liggen: Hellecat, Catclub Zeeland, Noordwijk en Muiderzand. We kunnen daar een klasse-evenement organiseren en het zou ook mooi zijn als we op iedere club een ‘ambassadeur’ kunnen aanstellen. Iemand die het leuk vindt om op zijn club de A-catkar te trekken. Als er een vereniging bijkomt, zoals misschien Lauwersmeer, kunnen we die zeker in de wedstrijdkalender betrekken. Wedstrijden op andere verenigingen organiseren heeft waarschijnlijk weinig effect op de groei van de klasse.

Een goede wedstrijdkalender is de ruggengraat voor het seizoen. Als we komend jaar 1 wedstrijd per maand organiseren en er voor zorgen dat we van elkaar weten dat 10-15 man hun boot op de trailer wil zetten en naar de wedstrijd komt, hebben we een veld en een aparte start. Jan zal een lijst opstellen met zeilers die willen komen (actie Jan Groot).

Om het niveau in de klasse te verhogen, kunnen we ‘clinics’ organiseren voor beginnende zeilers en open trainingen voor de wedstrijdzeilers. Aandacht geven aan nieuwelingen in de klasse is belangrijk om hen zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen.

Een goed werkende website met regelmatig nieuws is essentieel voor een goede externe communicatie.

2. Financiën:

DACA heeft 20 oktober 2013 26  betalende leden en zal derhalve aan IACA 260 euro overmaken als contributie van de landvereniging aan de wereldorganisatie.

Het bestuur hecht aan uitbreiding van het aantal leden en gaat daartoe stappen ondernemen met de eerder genoemde ambassadeurs.( actie Jan Groot).

DACA beschikt, door het beperkte aantal leden en de lage contributie, over beperkte middelen  waardoor de vereniging weinig ruimte heeft om activiteiten te ondernemen. Op de volgende algemene vergadering zal het bestuur met plannen voor de toekomst komen en ter realisatie daarvan aan de leden instemming vragen om de jaarlijkse lidmaatschapscontributie te mogen verhogen. Thans gaat het meeste geld naar het houden van een bankrekening bij de SNS bank (12x 10 euro) , naar de verplichte overdracht aan de IACA (26x10 euro) en naar de organisatie van het NK. Ruimte voor andere activiteiten is er niet. Essentieel wordt om voor elk evenement dat de DACA organiseert, ook een financiële bijdrage te vragen om zo financiële ruimte te creëren.

Het bestuur denkt aan het zoeken van sponsors voor de A-klasse, maar beseft dat DACA eerst iets moet presteren en laten zien, voordat het aantrekkelijk wordt voor sponsoren. Ook kunnen we onderzoeken of Belgische zeilers van de DACA lid willen worden (actie Kees Krijger)

De uitgifte van nieuwe zeilnummers ligt nu bij Piet Saarberg. Opvallend in de  klasse is dat vele zeilers hetzelfde zeilnummer aanhouden en hun boot kennelijk zonder zeilnummer verkopen. Het bestuur bespreekt of we aan zeilers een bijdrage kunnen  gaan vragen voor het mogen voeren van een NED nummer op hun zeilen. Welke regels hiervoor gelden, moet nog worden uitgezocht bij het KNWV ( actie Jo Valente). Het bestuur is van mening dat het uitgeven van A-cat NED zeilnummers een zaak van DACA zou moeten worden. De lijst ligt nu bij Piet Saarberg en Jo zal uitzoeken bij het KNWV en Piet of DACA deze rol kan overnemen (actie Jo Valente). Kees zal de lijst bij Piet opvragen en op de website publiceren. (actie Kees Krijger).

Jo Valente en Jos Koning gaan regelen  dat het adres van DACA bij de KvK wordt overgezet naar Kamperland. (actie Jo en Jos). Tevens worden bij de inschrijving de namen van de huidige bestuursleden opgenomen.

Het bestuur bespreekt het voornemen om de juridische status van de vereniging in een stichting te wijzigen ( actie Jo Valente). Dit voornemen zal worden voorgelegd aan de ALV in het voorjaar 2014, maar is eigenlijk alleen nodig bij het organiseren van een groot evenement zoals EK of WK.

Het bestuur is voornemens om na de WK in Nieuw-Zeeland een ALV te organiseren in maart 2014. Meer hierover later op de website van DACA.

3.     Wedstrijdkalender

De mogelijkheden voor de wedstrijdkalender worden besproken en het volgende is het huidige voorlopige voorstel. Dit moet met de diverse verenigingen nog worden besproken:

Nationale kalender:
• Mei 10-11: klasse-evenement Muiderzand (actie Roeland) ranking
• Juli: 12-13 klasse-evenement Vrouwenpolder-Catclub Zeeland ranking
• Augustus: 22-24: ONK Hellevoetsluis ranking
• September: 13-14 klasse-evenement Noordwijk ranking

Internationale kalender:
• Februari: 7-14 WK Takapuna Bay NZ
• Mei: 31-2 jun A-Cat International Regatta Gardameer Italië
• Juni: 21-28 EK Maubuisson – Bordeaux – Frankrijk
• Augustus: 14-17 German Nationals Berliner Yacht Club
• September: 26-28 British Nationals Rutland Water
De klasse evenementen en ONK zullen samen het jaarklassement 2014 vormen. Dit zal voor 2015 dus ook de rangschikking worden voor deelname aan EK en WK. Voor 2014 stelt Jo Valente bestuur voor een combinatie te maken tussen het ONK 2013 en het eerste klasse evenement in 2014 en zal een voorstel uitwerken (actie Jo). Overigens wordt niet verwacht dat er een limiet Nederlandse deelnemers voor de EK 2014 in Maubuisson (Fr) nodig zal zijn.

Kees Krijger zal via de site van de DACA aan de leden vragen of de voorkeur uitgaat naar 1 daagse of 2 daagse klasse evenementen (actie Kees).

Jan Groot zal met de KNWV contact opnemen over het verkrijgen van een wedstrijdlicentie voor de A-Cat wedstrijdzeilers. Thans is bekend dat enkel Piet Saarberg en Jo Valente over een dergelijke licentie beschikken. Het bestuur onderzoekt of het van  belang is dat alle zeilers die aan DACA wedstrijden  meedoen over een dergelijke licentie beschikken. Van belang is helder te krijgen wat de Bond kan betekenen voor de A-catters, zoals bijvoorbeeld  het verzorgen/faciliteren van trainingen voor A-cat zeilers. 

Er zijn geluiden dat de samenstellers van de “Texel handicap” van plan zijn de handicap van de A-cat te wijzigen. Het bestuur is het hiermee niet eens. Besloten wordt met de samenstellers van deze ranglijst in gesprek te gaan (actie Jo Valente).

Het organiseren van de clinics in april wordt als volgt verdeeld:
 • Jan regelt Muiderzand
 • Roeland regelt Hellecat

De wedstrijdtraining zal in mei plaatsvinden, hopelijk 2 weekenden. Dit jaar waren er goede ervaringen in Medemblik (actie Roeland).

4.     IACA 2014

De vragen van de IACA voorzitter:
- Wijziging rule 8,3- m.b.t. de centerboards
- Change IACVA consultation to allow e-mail voting
worden besproken. Het bestuur besluit dat m.b.t de vraag over de centreboards een consultatie van de leden moet plaatsvinden. Kees Krijger zal dit voor zijn rekening nemen.
Na afloop van de stemming door de leden zal Jan Groot de vz van de IACA het standpunt van Nederland laten weten.
Over “e-mail voting” is het bestuur van mening dat dit – in de huidige digitale tijd – noodzakelijk  is en gaat hiermee akkoord.

Jan Groot zal in Nieuw –Zeeland aanwezig zijn op het WK en daar DACA bij de wereldvergadering van de IACA vertegenwoordigen.

Over de vraag of tijdens Wereld- en Europese kampioenschappen 1 rustdag opgenomen moet worden is het bestuur unaniem van mening dat dit niet nodig is. Wel dat de laatste dag als spareday kan worden ingevuld, voor het geval dat het verplichte aantal wedstrijden niet is gehaald. (actie Jan Groot).5.     Externe communicatie

Besloten wordt dat het gmailaccount wordt stopgezet. Actie Jos Koning.

Het meerjarenplan (ontwerp Kees Krijger) is goedgekeurd en wordt op de site van DACA geplaatst.

Kees Krijger gaat ( met zijn leerlingen) een logo ontwerpen.

Kees zal via de website shirts e.d. aanbieden met het nieuwe DACA logo.

Kees en Roeland zullen via Facebook kijken of we de F18 zeilers  kunnen ‘liken’, om ze geïnteresseerd te krijgen.

DACA bestaat dit jaar 30 jaar maar helaas hebben we geen financiële mogelijkheden. Daarom wordt voorgesteld om een ALV te organiseren, waarin we dit zullen vieren.
Jo Valente belt met Piet Saarberg om “verhalen en foto’s uit de oude doos” te verzamelen.

Het voorstel is om de ALV het weekend na de WK te organiseren, zodat de Nederlandse deelnemers een korte presentatie kunnen geven. Ook zal Jan aan Mischa vragen of hij een presentatie over zijn Hydros project wil geven voor de Little Americas Cup (actie Jan). Een programma zou kunnen zijn:

16:00 welkom
16:30 presentatie WK en LAC
17:30 ALV
18:30 borrel en diner

Kees zal een inschrijving via de website doen en uitzoeken welke locatie het meest gunstig ligt aan de hand van de postcodes (actie Kees)

Voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur.          
               

vrijdag 1 november 2013

Uitslag stemming rule 8.2


Enige tijd geleden heeft het bestuur van DACA alle leden gevraagd om vóór 1 november  een email terug te sturen met hun stem: 

 • vóór betekent regel 8.2 te schrappen uit het reglement
 • tegen betekent de regel onveranderd te laten

Nederland kent inmiddels 32 betalende leden, waarvan er 26 leden hun stem hebben uitgebracht (81%)

6 leden hebben niet gestemd

6 leden stemden voor

20 leden stemmen tegen

Deze uitslag betekent, dat de leden van DACA geen wijzigingen van de regel 8.2 ondersteunen. Dit signaal van DACA-leden gaat vervolgens bij  IACA het volgende traject door, zoals beschreven in een brief van Andrew Landenberger:

"Any changes to the class rules or Championship rules can only be achieved by
strictly following the class constitution. This means that any proposal for
a change to the class rules must be submitted in writing to IACA at least 3
months prior to the World General Meeting with the support of at least three
nations. At that point the submission is added to the Agenda for discussion
and eventual voting by the class presidents. This vote is weighted for each
country with 1 vote for every 10 paid up members. In order for this vote to
pass there must be a majority of 2/3 in favour. If the submission is for a
change in the Championship rules, it can be decided at the World General
Meeting.


If the submission is for a change to the class rules, it must first
pass in favour at the World General Meeting with a 2/3 majority, and then it
must go to ballot across all class members world wide where it again needs a
2/3 majority in favour to pass. This is the only way class rules can be
altered.


I point this out because some members are under the belief they are
currently voting for changes to the class rules. At this stage the only
thing members of individual national associations have been voting for is if
their country would or would not support different submissions."


Afhankelijk van the World General Meeting worden de DACA-leden mogelijk dus nogmaals gevraagd hun stem uit te brengen.

 

 

donderdag 31 oktober 2013

Logo contest bij IACA


IACA heeft een logo-contest uitgeschreven, waarop Kees Krijger en Melvin Bootsgezel, student Apllicatie Ontwikkelaar aan het Scalda College als volgt hebben gereageerd. Uitgangspunt was een foto van Jaap Straakenbroek op zijn gele DNA zeilend op de Noordzee bij Vrouwenpolder. Vervolgens nog eens gekeken naar het werk van Andy Warhol, waarna in Photoshop de volgende creaties ontstonden. Bedoeling is voor alle A-Divisions in the World dit logo te gaan gebruiken, want het is niet moeilijk om kleur en/of tekst aan te passen. Geef een like op FACEBOOK IACA .

Foto: Geert Schouten
Takapuna wind statistieken

Dit plaatje laat zien hoeveel wind we kunnen verwachten. Het verbaast me, omdat oudgedienden zich nog steeds de AC van 2003 herinneren, waarin er zoveel wind was dat TNZ zelfs vol liep in de eerste wedstrijd en later een mast en spi boom brak http://en.wikipedia.org/wiki/2003_America's_Cup

Het weerpatroon is een rustige 'southerly' met af en toe een depressie uit het noorden, waar 15-25 knopen in kan zitten.vrijdag 25 oktober 2013

Mischa Heemskerk stemt tegen rule 8.2

Van Mischa Heemskerk ontving het bestuur van DACA het volgende bericht over de afschaffing van rule 8.2:

"Ik wilde graag een stukje onderbouwing geven naar aanleiding van mijn ervaringen ten aanzien van vliegen om onze leden voordat ze stemmen in te lichten over de gevolgen.
History:
Ik begon op de A Cat met curved foils en ben regelmatig naar loef omgeslagen door downwind in de trapeze te trainen. Er was weinig controle over de boot, daarna heb ik gepusht om winglets op de roeren te zetten en dat als standaard beschikbaar te maken. Dit was qua controle en zeil plezier al een hele stap voorwaarts. De capsize naar loef was een stuk minder en boot makkelijker te zeilen. Nu konden we vliegen maar niet echt sneller. Met de J boards konden we vliegen maar kregen we nog meer controle over de boot. Niet meer naar loef omslaan en uitstekende licht weer en downwind eigenschappen. We konden nu zelfs veilig downwind varen in 28kn wind, nu werd aan de wind moeilijker dan downwind. De downwind snelheden is cruise speed 19kn topspeed 24kn tot dusver.

Qua vliegen heb ik ook ervaring op de C class. Daar heb je 4 handen die werk kunnen doen en dat was al te weinig om de boards te bedienen. Ik weet wat er nodig is om stabiel te vliegen en dat gaan de meeste mensen niet kunnen qua handelingen. Vliegen met 7kn wind speed en dan downwind 21kn doen was enorm leuk. Maar met 14kn windspeed 33kn snelheid is niet relaxed. Je went er aan maar dat betekend heel veel zeil uren voordat je daar weer mee om kan gaan en dan blijft het nog al je aandacht vragen. Op de C class was de bemanning constant bezig met vliegen, lees board trim. 

Resume met de huidige regel hebben we een boot:
- die kan vliegen(ala America's cup image). 
- die nog steeds attractief is als je er naar kijkt en als je de boot zeilt
- waar 1 persoon hem goed kan zeilen qua handeling 
- waar een beginner makkelijk op kan wegvaren (probeer dat maar 's op een Moth of een AC72)
- waar ontwikkeling nog steeds mogelijk is maar we de grote stappen proberen te voorkomen om een groot veld te houden
Als de regel open komt dan krijgen we vliegende boten maar dat betekend allemaal nieuwe boten die geschikt zijn voor vliegen. Je kan niet je huidige boot gebruiken om te vliegen omdat de rompen daar niet op gemaakt zijn. Namelijk als je gaat vliegen leunt de hele boot en jijzelf op het zwaard, zwaardkast om maar niet de roer ophanging te vergeten. De kracht op het roer is dat je met al je kracht dwars aan de tip van het roer trekt. Dan ben je aan het vliegen zeg 70cm boven het water en dan krijg je ventilatie (lucht slaan van foil). Dan valt de boot dus van 70cm hoog op het water, moet ie wel tegen kunnen.

Mijn inziens in het belang van de klasse en zijn leden hebben we op dit moment een boot die voor iedereen die erop vaart heel leuk is. Voor een ieder die er naar kijkt er eentje wil hebben. Waar nog steeds ontwikkeling plaatsvind. De laatste jaren is de A cat juist gegroeid doordat het grote ontwikkel gehalte eraf is. En dat er uiterst competitieve boten geleverd kunnen worden op grote schaal." 
Mischa Heemskerk

dinsdag 22 oktober 2013

Foil vervolg test

Paul en Remco hebben zondag weer een andere configuratie getest: korte, brede foils. Niet veel wind: 8-12 knopen.

Vóór de wind met twee zwaarden omlaag ging goed, maar zakte de boot weg in de roeren. Hoewel de roeren genoeg lift moeten genereren, kennelijk niet in balans.


Als de boot uit het water komt, meteen spectaculaire snelheden!

Aan de wind voel je met twee zwaarden omlaag teveel weerstand, maar toevallig hebben we ook een stuk met één zwaard omhoog gevaren. Dat ging heel goed. Boot kwam niet geheel uit het water, maar wel 'skimmend' en heel licht op het roer.

Komend weekend meer!

maandag 21 oktober 2013

WK A-Cat


maandag 14 oktober 2013

50 inschrijvers voor de WK

Ik heb mij gisteren ingeschreven voor de WK in Auckland 9-16 februari. Ik hoorde trouwens dat Dean Barker en Ray Davies net een boot hebben besteld en meedoen (!).

KLM ticket voor 1400.-, boot met container ongeveer 1000.- en een caravan gehuurd voor 50.- per dag (4 bedden) op de camping naast de club. Inschrijfgeld nu nog 310.-, inclusief NZ kampioenschap.

Er zijn nu vier Nederlandse inschrijvers: Piet, Theo, Harry en Jan. Met Mischa staan we op 5. Piet heeft nog 1 of 2 plaatsen in de container. 

Wie volgt?

Jan

PS: dit is de lijst van inschrijvers tot gisteren:zondag 13 oktober 2013

Oktoberbokaal

Na te weinig wind nu te veel wind in Hellevoetsluis! Slecht weer met Code Oranje voor Zeeland en meer dan 100 mm regen op Goeree Overflakkee! Hellecat Facebook

vrijdag 11 oktober 2013

Prijs ONK 2013

De prijzen die Paul Brouwer (NED 119) voor de NK in Hellevoetsluis had gemaakt, vinden we zo mooi, dat we die nog even laten zien. 

Materiaal: glas

Mocht je geinteresseerd zijn voor je eigen club of wedstrijd, het meeste werk zit in het maken van een 3D computermodel, dus als je dat zelf kunt aanleveren, scheelt dat in de prijs.

De A-cat heeft hij alvast!


Paul kun je bereiken per email paul@flexicon.nl

maandag 7 oktober 2013

A-Class of A-Divison

Bij het lezen van de statuten van DACA, blijkt dat de afkorting staat voor Dutch A-Division Catamarans Association en niet A-Class. Het is al weer even geleden, want 22 januari 1983 is DACA in Zandvoort door Piet Saarberg opgericht, hetgeen 18 maart 1983 statutair is vastgelegd in Obdam.

zaterdag 28 september 2013

Voorzitter Jan Groot 1e A-Cat bij RTG

Bij Ronde Tiengemeten zien we onze voorzitter Jan Groot als eerste zeiler op een A-cat terug op een verdienstelijke 34e plaats!!
Erwin Kerstens en Jaap Straakenbroek hadden de A-Cat thuis gelaten en worden op een Eagle 20 Carbon overall 3e!!!
Overall RTG

vrijdag 27 september 2013

2e Sessie A-klasse training NL kernploeg door Sjoerd Hoekstra

Afgelopen week hebben we de tweede sessie gedaan van de training van de NL kernploeg (inmiddels gereduceerd tot 4 zeilers). De training wordt gegeven door Sjoerd Hoekstra op A klasses van DNA en is er op gericht de mannen en vrouwen te laten ervaren hoe los de A op het water aan kan voelen en hoe goed de boot soms op de zwaarden te zetten is. 

Als ontwerper en bouwer van de DNA -en ideeënfenomeen- is Pieterjan Dwarshuis gevraagd om een ochtend technische en theoretische achtergronden te schetsen. Ook zijn input werd door de zeilers opgezogen. Uiteraard leidt zoiets tot nieuwe vragen maar ook tot praktische vervolgstappen. Bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe carbonmasten waarmee de Nacra 17 zeilers straks weer gaan varen.

Naast een onderdeeltje 'bewegen op de boot' op de wal...

 
 
......hebben we veel tijd op het water doorgebracht. Samen met bondscoach Sven Karsenbarg goed naar de zeilen gekeken en met de zeilers gewerkt aan hun zeiltechniek op de A. Gezien de uitbundige hoeveelheid talent (mijn mond viel soms open) gingen ze zo hard vooruit dat aan het einde van de tweede week al druk geëxperimenteerd werd met de wijze van foilen downwind en -geinspireerd door de finale van de America's Cup- upwind het nodige werd geprobeerd. Fantastisch om te doen en hopelijk iets dat op de een of andere wijze een vervolg kan krijgen. Het zou bijvoorbeeld bijzonder leuk zijn deze zeilers op een volgend NK mee zouden doen. ...wie weet.Eric van Staten van het blad Zeilen is langs geweest voor een rapportage en de beelden daarvan zijn te zien achter de link:

https://www.youtube.com/watch?v=05y4IAIBxHQ

woensdag 25 september 2013

OKTOBERBOKAAL

Het nieuwe bestuur heeft contact gezocht met Menno Vercouteren om te informeren naar de mogelijkheden voor de A-Catzeilers tijdens de Oktoberbokaal. Apart starten gaat niet lukken in verband met het lage aantal deelnemers, maar wel wordt voor de A-Catzeilers een apart klassement gemaakt per dag en over de gehele periode.
Dus op 6, 13, 20 en 27 oktober bestaat de mogelijkheid tegen andere A-Catzeilers wedstrijd te gaan zeilen. Mogelijk wil of kan je niet ieder weekend, dus bekijken we per week wie er willen komen zeilen. De kosten variëren van € 60 voor 4 weekends tot € 35 voor 1 weekend; leden van Hellecat krijgen korting.
Voor 6 oktober kun je hier INSCHRIJVEN
De DEELNEMERS kun je hier terugvinden!woensdag 18 september 2013

vrijdag 13 september 2013

WK mijmeringen


Nu de AC cup naar Nieuw Zeeland gaat, geeft dit toch wel een extra tintje aan de komende WK in Takapuna bay. Dit is de plek waar ook de AC zal worden gevaren, aan de Hauraki Gulf in Auckland.

Stel je voor dat we, net zoals op de NK,  over 4 jaar live naar de AC finales op Hellecat zitten te kijken en weet dat de wind daar en daar draait en de stroom daar en daar kentert.

KLM brengt je in 21 uur en 1200 euro’s naar Auckland (en weer terug). Inschrijving is nu nog NZ$ 350 = 214 euro.

Ik denk wel dat je drie weken moet gaan: een week vakantie en acclimatiseren, een week trainen en NZ kampioenschappen en een week WK. En dan naar huis en een keer niet skiën.

En bedenkt wel dat de hele wereld er zal zijn.

Ik krijg de kriebels.

Jan


Dates of Event (Feb 2014)
Wednesday 5th - Pre-World Registration
Thursday 6th to Saturday 8th - Pre-World Regatta (3 races each day)
Friday 7th to Monday 10th - Measuring
Sunday 9th & Monday 10th - Registration
Monday 10th - Practice Race / Opening Ceremony
Tuesday 11th - Racing
Wednesday 12th - Racing
Thursday 13th - Racing
Friday 14th - Lay day / Spare
Saturday 15th - Racing

Sunday 16th - Racing / Prize-giving

dinsdag 10 september 2013

NL Kernploeg op de A

Dit voorjaar hadden we al de mogelijkheid besproken voor een training voor de leden van de kernploeg Nacra 17 op de A-klasse, dat is nu gelukt. PJ was zo vriendelijk om enkele boten beschikbaar te stellen en Sjoerd treedt op als gelegenheidscoach om de mannen en meiden wegwijs te maken op de A-cat.

 

Sjoerd: 'Ik had de verwachting dat ze het redelijk snel zouden oppikken, talent genoeg, maar wat ik vooral de tweede dag gezien heb was indrukwekkend. Vooral van de meiden (sorry Coen). Dat zij aan-de-wind in een stijve bries mee konden komen hadden Sven Karsenbarg en ik niet verwacht. Op de lange slag tegen de golven in moesten ze (60+ kg) wel inleveren maar dat was heel betrekkelijk en over de andere boeg rammelden ze er behoorlijk hard over. Ruime wind doen ze ook het allemaal maar, achterop in de trapeze foilend het IJsselmeer over, no sweat. Coen de Koning heeft meer cat-ervaring en pakte dat sneller op maar Mandy, Renee en Elke laten het niet zomaar liggen.Gaaf om te zien en zo te horen vonden ze het ook fantastisch om te doen'.

De training is er met name op gericht om de zeilers ervaringen op te laten doen en inzichten te laten verwerven over hoe in de A-klasse (met 1 zeil) sterk op schijnbare wind gezeild wordt en hoe de boot op de zwaarden gevaren wordt. Over twee weken volgt een tweede sessie.

maandag 9 september 2013

zondag 8 september 2013

Is 'foilen' de toekomst?

Paul en Remco konden het niet laten om de 'illigale' T-foils van PJ een keer te lenen. Met vlagerige 3 Bft viel het eigenlijk best mee. Stabiel foilen over enige tientallen meters lukte al op de eerste dag. Wel wat tijd verloren met afstellen van de roeren en zwaarden en met deze wind lukte het alleen halve wind. Loefzwaard moet omhoog, dus nogal onpraktisch.

Volgende week meer?

zaterdag 7 september 2013

Chris Field blijft winnen!!

British Nationals


Zoeken in deze blog