maandag 18 juli 2011

NOTULEN Ledenvergadering DACA

Notulen
Ingelaste leden vergadering Dutch A-class Catamaran Association / DACA
Zaterdag 9 Juli 2011 16:00-17:30 Clubhuis Hellecat - Hellevoetsluis
Aanwezig:
Rene Mulder
Roeland Wentholt
Jaap Straakenbroek
Erik Lampier
Wim Plokker
Frank Mauritz
Hans Klok
Piet Saarberg
Jan Willem van Leeuwen
Sjoerd Hoekstra
Arno Terra
Pieter Jan Dwarshuis
Jos Koning

Agenda
· Organisatie DACA en lidmaatschap
· Betrokkenheid met KNWV
· Vergroten deelname aan klassewedstrijden en evenementen
· Kwalificatie procedures
· Website
· WVTTK

Organisatie DACA, lidmaatschap en contributie
DACA bestaat sinds 1984 als nationale klasse organisatie. Het bestuur bestaat sinds jaar en dag uit met name Arno Terra en Pieter Jan Dwarshuis en tot voor kort Hans Klok en Piet Saarberg. Die zijn teruggestapt waarna Geert Butz en Jos Koning erbij zijn gekomen. Doelstelling is het promoten van het A-cat zeilen in Nederland en het organiseren van wedstrijden. Daarvoor en daarbij is er contact met KNWV en andere klasseverenigingen. DACA vertegenwoordigt verder Nederland naar de internationale A-cat klasseorganisatie toe en coordineert de deelname aan internationale
evenementen als WK en buitenlandse wedstrijden. Het bestuur werkt volledig vrijwillig maar er worden kosten gemaakt en financiele risicos gelopen met de organisatie van evenementen en fdrachten aan de internationale klasse organisatie IACA. Om deze reden het voorstel om lidmaatschap van DACA te formaliseren dmv een leden lijst en een contributie.
Vraag: hoeveel leden en wie betalen er ? Tot heden was iedereen met Acat lid en betaalde een kleine groep af en toe contributie. Daarmee en met voorschieten en bijspringen van het bestuur werden kosten opgevangen. Die situatie is onhoudbaar geworden.
Unaniem wordt besloten dat iedereen die met evenementen meedoet lid moet zijn van de klasse en ook betaald moet hebben. Bestuur doet nieuwe mailing uit in deze strekking met herinnering aan de betaling en de deelname aan klasse evenementen.

· Betrokkenheid met KNWV
Vanuit diverse kanten lopen vanuit de cat wereld contacten met KNWV. Contact is goed en wordt beter. Feitelijke inzet vanuit KNWV is nog niet overtuigend. Reactie (EL) dat dit niet gek is gezien het feit dat vrijwel geen catamaran klasses bij KNWV aangesloten zijn. Als je wat wilt dan moet je op zijn minst meedoen. KNWV en ISAF behartigen de zeilerij. Ze doen opleidingen en ondersteuning. Dat horen we te steunen. Via het platform Catamaran Sport krijgt de cat zeilerij wel degelijk inspraak.
Via overleg DACA en Hellecat is vanuit KNWV aangeboden om alle DACA zeilers een KNWV-startlicentie te verschaffen voor gereduceerd tarief onder voorwaarde dat de boten gemeten worden en iedereen aangesloten is bij KNWV.
Overenstemming in de vergadering:
DACA gaat de KNWV lijn volgen. Met ingang van volgende seizoen wordt voor deelname aan klasseevenementen en NK vereist dat de papieren in orde zijn:
o Meet certificaten boot en zeil
o Lidmaatschap KNWV
o Startlicentie
o KNWV sticker op de boot

Vergroten deelname aan klassewedstrijden en evenementen
De evenementen worden matig bezocht. Het enige grote wedstrijdveld is in feite het NK. De bereidheid om de boot op de trailer te zetten voor een evenement is blijkbaar beperkt. Wat valt daar aan te doen ?
o Helder inplannen en publiceren van de wedstrijd kalender
o Ga ook naar andere evenementen als anderen ook naar de jouwe komen
o Variatie in de wedstrijden bijv zoals North Sea Regatta (NSR) op zee, maakt deelnemen interessant.
o Realiseer dat niet iedereen even makkelijk een weekend weg kan. Teveel wedstrijden kunnen averechts werken.
o Omdat door exposure naar andere klassen toe het actieve zeilers bestand kan toenemen wordt besloten dat deelname aan high profile events juist belangerijk is. Wel van belang zijn de randvoorwaarden. Gezien fantastische startlocatie (strand in de haven) en randvoorzieningen komt NSR volgend jaar vanaf het begin op de wedstrijd kalender.

· Kwalificatie procedures
De kwalificatie procedure voor het WK 2011 is niet transparant verlopen. Met name toen DACA meer startplekken van IACA kreeg zijn de procedures niet meer gevolgd. Deelname van formeel gekwalificeerde zeilers hangt nu af van de wachtlijst wat als erg wrang is ervaren.
Voor komend seizoen moet een transparante kwalificatie procedure worden vast gesteld. Het bestuur (AT) doen hiervoor een voorstel. De leden reageren hierop. De kwalificatie procedure moet voor aanvang van seizoen helder zijn.
Punt van informatie: Voor WK2012 (Florida) wordt overwogen om de limiet van 100 boten los te laten en te gaan varen met een silver en gold fleet. De beperking van het aantal startplekken komt daarmee waarschijnlijk een stuk minder zwaar te wegen.

Website
Ondanks de vermelding “officiele” website is www.A-cat.nl niet het orgaan van de klasse organisatie. Ingezonden stukken worden vaak niet geplaatst. DACA heeft geen zeggenschap over de site. Een hoog bedrag wordt gevraagd om de geclaimde domeinnaam over te nemen. EL polst RF om te horen wat hier mogelijk is.
Andere optie is om in plaats van een klassieke website, een blog op te zetten vergelijkbaar met die van Advance Racing Catamarans / dnacat.blogspot.com . De blog is een doorscrollende lijst met
postings mogelijk inclusief fotos etc. De dynamiek wordt gegeven door alle leden. Er wordt in ieder geval gesteld dat 2 a 3 personen gemachtigd zouden moeten zijn om redactie over wat voor soort site dan ook te voeren zodat deze in beweging blijft. SH, JWvL stellen zich daarvoor kandidaat. AT biedt aan hen wegwijs te maken in het blog model.

WVTTK
Prangende vraag komt opnieuw naar voren: Hoe is de kwalificatie WK2011 nou uiteindelijk verlopen? Arno zoekt de details later terug. Wordt vervolgd.
2011/07/17/JK

Zoeken in deze blog