maandag 29 september 2014

zondag 28 september 2014

NK 2015

De NK zal op 21,22 en 23 Augustus 2015 in Hellevoetsluis worden gehouden.

dinsdag 16 september 2014

FOILING MISCHA HEEMSKERK

Nog een video-clip van Boy van de Guchte:
http://youtu.be/vDpGNhrZI_I

maandag 15 september 2014

Antwoord Watersportverbond op brief van DACA

Antwoord van Bart van Breemen van het Watersportverbond:
 
Beste A-Cat zeilers,

Onderstaand treffen jullie mijn antwoorden op jullie vragen.

Hieronder kun je de reactie lezen van Bart van Breemen
1. Waarom betaalt een zeiler die lid is van een bij het Watersportsportverbond aangesloten vereniging zowel lidmaatschap via de vereniging als voor een wedstrijdlicentie?
Van de afdracht voor het lidmaatschap ondersteunen wij de verenigingen op vele gebieden (juridisch, horeca, wet- en regelgeving, opleiding kader, accommodatie, havenbeheer, milieu, etc.) en doen we algemene belangenbehartiging voor alle watersporters. Dit komt neer op het toegankelijk en bevaarbaar houden van het vaarwater. Beide zijn voor alle aangesloten verenigingen en watersporters van belang: wedstrijd- én toervaarders. Van de licentiegelden onderhouden we de wedstrijdsportinfrastructuur. En die is niet op iedereen van toepassing, bijvoorbeeld motorbootvaarders, een groot deel van onze achterban, kennen geen wedstrijden. Daarom belasten we deze kosten grotendeels door aan de wedstrijdsporters.

woensdag 10 september 2014

maandag 1 september 2014

Brief aan het Watersportverbond

Aan: KNWV-Watersportverbond
        Wattbaan 31-39
         3439 ML Nieuwegein
         T.a.v. de heer Bart van Breemen


Kamperland, 30 augustus 2014Geachte heer Van Breemen, beste Bart,

Vorig jaar zijn er gesprekken geweest tussen u en de voorzitter van DACA, Jan Groot,waarbij van gedachten is gewisseld over de mogelijkheden om de officiële wedstrijden van de A-catamaran klasse onder de auspiciën van het Watersportverbond te organiseren. Toen is tussen het Watersportverbond en DACA afgesproken dat 2014 als een overgangsjaar zou gelden. De DACA leden zouden dit jaar nog niet de kosten van een meetbrief en wedstrijdlicentie aan het Verbond hoeven te betalen. Slechts bij de wedstrijden NSR en ONK werd van de zeilers verwacht dat ze eenevenementslicentie zouden betalen.

Zoeken in deze blog