donderdag 16 februari 2012

Bestuursvergadering DACA November 2011

Agenda
 Financien  Leden  Wedstrijd kalender  Kwalificatie procedure  Verbondszaken  WVTTK
Financien; 480 Euro inkomsten. Uitgaven voor IACA, KvK, onmkosten NK, Saldo +59.56. Kas tegoed 350 Euro. Crediteuren 290
Leden. 20 leden formeel aangemeld. 16 daadwerkelijk betaald.
Staande vergadering geschrapt in leden overzicht. Met name heel oude leden. Ontvbreken ook veel namen. Helder dat nog vooral uit Zeeland en Hellevoet veel zeilers ontbreken. Status Mischa ??.
Op ledenvergadering NK besproken dat alleen DACA leden kunnen meedoen aan evenementen DACA. Mogelijkheid om als niet lid mee te mogen doen aan 1 evenement per jaar ? Niet het NK !!!
Wedstrijd kalender. Afgelopen jaar. April Muiderzand, Mei Horst, Juni NSR, Juli NK, Augustur Zeeland, September OneUp.
Voor seizoen 2012 ...
 Voorjaarsbokaal  April 14-15  Mei 5-6  Mei 27-28
 Juni  Juli 28-29  Augustus 25-26  September 15/16  September 29  October
Hellecat & Muiderzand. Muiderzand classe evenement F18/Dart/A-cat strand Horst Pinksteren NSR Evenement Noord ? Sjoerd ? / Workum ? Westland Cup NK Hellecat ivm met de entourage en sfeer. Zeeland / Oneup met Dart Muiderzand Rondje tiengemeten bokaal
Zomervacantie 1ste regio zuid 30 Juni 12 Aug / reg noord 21 July – 2 Sept. Bouwvac 23/07 – 10/08\
Kwalificatie procedure WK
 Hoeveel startplekken (afgelopen jaar 5).  Minimum aantal evenementen ?  Geert zoekt kwalificatie procedure Dart en F18 na. Op basis daarvan voorstel circuleren
Verbondszaken Op NK meeting afgesproken dat iedereen zou voldoen aan KNWV eisen. Papieren moeten in orde zijn.
 KNWV lidmaatschap  Startlicencie  Meetbrief
Aanmeldings formulieren voor soepele regeling KNWV zaten bij NK inschrijving. Formulieren na het NK niet ingestuurd. Startlicenties niet verkregen. Ook niet alle formulieren compleet ingevuld. KNWV Regeling zou zijn ingegaan einde seizoen. Kan deze regeling voor komend jaar opnieuw maar dan vanaf het begin worden aangeboden ? Actie Arno ??. Voor einde jaar tbv melding naar leden ?
Practisch punt.. Meten van boten. Is dat practisch mogelijk ? Kortsluiten Piet. Evtl voorstel om boten te meten op centraal evenement na afspraak vooraf. Reserveren ruimte. Weegschalen etc. Schragen om zwaarden te kunnen meten. Actie JosK.
WVTTK -> Zeilnummer uitgifte. Overleggen met Piet. Actie JosK.
Acties:
 Verslag rondsturen bestuur tbv commentaar. Actie JK  Verder schrappen in ledenbestand. Opschonen e-mail bestand. Lijst PJ naast lijst JK/Arno
leggen. Evtl via website. Actie JK.  Afstemmen wedstrijd kalender. Commentaar van Arno en PJ mbt voorgestelde data. Geert
neemt contact op met organiserende verenigingen  Vaststellen kwalificatie procedure WK.
o Geert zoekt procedure Dart/F18 na. o Hoeveel startplekken ??. Beperkt formeel leden aantal !! -> Arno wat is handig ? o Afstemmen binnen bestuur en dan circuleren leden en website. -> via Kees Krijger
 Verbonds zaken. o Kan KNWV voor 2012 een vergelijkbare regeling aanbieden als in 2011 ? Actie Arno o Organiseren van boten meet mogelijkheid bij een evenement via Piet. Actie JK o Mogelijkheid om historische zeilnummers vast te houden na meting. Via Piet. Actie JK
Arnhem, December 2011

Zoeken in deze blog