maandag 15 september 2014

Antwoord Watersportverbond op brief van DACA

Antwoord van Bart van Breemen van het Watersportverbond:
 
Beste A-Cat zeilers,

Onderstaand treffen jullie mijn antwoorden op jullie vragen.

Hieronder kun je de reactie lezen van Bart van Breemen
1. Waarom betaalt een zeiler die lid is van een bij het Watersportsportverbond aangesloten vereniging zowel lidmaatschap via de vereniging als voor een wedstrijdlicentie?
Van de afdracht voor het lidmaatschap ondersteunen wij de verenigingen op vele gebieden (juridisch, horeca, wet- en regelgeving, opleiding kader, accommodatie, havenbeheer, milieu, etc.) en doen we algemene belangenbehartiging voor alle watersporters. Dit komt neer op het toegankelijk en bevaarbaar houden van het vaarwater. Beide zijn voor alle aangesloten verenigingen en watersporters van belang: wedstrijd- én toervaarders. Van de licentiegelden onderhouden we de wedstrijdsportinfrastructuur. En die is niet op iedereen van toepassing, bijvoorbeeld motorbootvaarders, een groot deel van onze achterban, kennen geen wedstrijden. Daarom belasten we deze kosten grotendeels door aan de wedstrijdsporters. Ik heb hier al eerder informatie over verzonden aan Jan Groot, maar geef hier graag nog een keer de opsomming:
 • Wedstrijdofficials worden opgeleid (+ de rest van het wedstrijdkader) dus goed georganiseerde wedstrijden
 • Trainers worden opgeleid dus er kan getraind worden door klassen/zeilers die dat willen
 • Regels en reglementen rondom het wedstrijdzeilen zijn op orde
 • Standaardisering van de wedstrijddocumenten (NOR + SI) in handige templates
 • Technische zaken / beheer klassenvoorschriften of input aan ISAF hieromtrent
 • Texel Rating systeem/metingen etc.
 • Reglementencommissie die reglementaire zaken afhandelt en de RvW (mede) ontwikkelt
 • Zeilraad + tuchtraad voor Hoger Beroep en andere narigheid
 • Internationale vertegenwoordiging bij de ISAF (we zitten samen met de Belgen in ca. 10 Committees en komen op voor het belang van de Nederlandse zeilers)
 • Sportstimulering/kennismakingsprojecten om nieuwe zeilers te winnen voor onze sport (ook voor de catamarans)
 • CWO systeem met ook een catamaranlijn
 • Wedstrijdkalender
 • Waarborging kwaliteit NK's en beschikbaar stellen van wimpels en medailles
 • Website, nieuwsbrief en Social Media die aangeleverde berichten van ook de A-Cat breed kunnen verspreiden
 • Topsport (die grotendeels gefinancierd wordt uit NOC*NSF gelden maar de bond moet 30% zelf bijdragen)
 • Catamaran terug Olympisch (mede door onze stem) en mogelijk later zelfs 2 events (m/v)
En deze lijst is nog niet compleet. Het lastig uitlegbare is dat we niet een winkel zijn waar je één product koopt, maar dat je bijdraagt aan een collectief dat dankzij die bijdrage een prachtige wedstrijdsportinfrastructuur oplevert.

2. Blijft de wedstrijdlicentie nog bestaan en zo ja, blijft het tarief de komende jaren ongewijzigd?
Ja, de wedstrijdlicentie blijft bestaan en wordt alleen geïndexeerd.

3. Waarom waren de medewerkers van het Verbond alleen aanwezig bij de inschrijving van de zeilers voor het ONK en vrijwel direct na het incasseren van de licentiegelden vertrokken? Waarom niet de tijd nemen om informatie aan de zeilers te geven over de activiteiten van het Verbond en bijvoorbeeld folders en ander informatiemateriaal achterlaten?
Ik kan me voorstellen dat dit inhalig of in ieder geval niet positief is overgekomen. Dat hadden we misschien ook anders moeten aanpakken, maar zowel de Promobus als de medewerkers moesten naar een volgend evenement. We moeten schipperen met onze tijd en capaciteit. Maar dit is voor onszelf richting komend seizoen ook absoluut een ontwikkelpunt: niet alleen de licenties controleren, maar beter uitleggen waarom we dit doen.
 
4. Waarom moeten zeilverenigingen en zeilklassen zich telkens afvragen wat het Verbond voor een clubwedstrijdzeiler doet? Het is voor het bestuur van de DACA onbegrijpelijk dat het Verbond – naar onze mening – weinig tot niets doet om haar rol aan de (wedstrijd)zeilers duidelijk te maken. Zijn de rol en de activiteiten van het Verbond op het gebied van het clubzeilen zo moeilijk helder te maken dat het Verbond kennelijk niet in staat is vragen daarover afdoende te beantwoorden?
Het is inderdaad een lastige boodschap. We zijn een zeer breed verbond: van topsport tot recreatie, van kitesurfen tot kanoën. Met voor iedere tak een verschillend aanbod en een andere rol. Blijkbaar is het lastig om dit duidelijk te maken. In het geval van de DACA heb ik dat al in meerdere gesprekken geprobeerd, maar gezien jullie vragen zonder gewenst resultaat. En blijkbaar wordt het in onze algemene communicatie (via website, nieuwsbrieven, social media, etc.) ook niet duidelijk. Zoals op vorige vraag ook geantwoord: dit is een ontwikkelpunt voor ons, hier gaan we komende maanden mee aan de slag opdat we in het nieuwe wedstrijdseizoen beter in staat zijn om uit te leggen wat we doen en waarom we dat doen. Maar hopelijk is het voor jullie middels deze email nu alvast wat duidelijker geworden. Zo niet, ben ik graag bereid dit nog eens in een gesprek te doen.

5. Hoe vaak is een afvaardiging van het Verbond aanwezig bij vergaderingen van de klasse organisaties? Is het mogelijk dat een afvaardiging van het Verbond naar de jaarvergadering van DACA (januari 2015) komt en aan onze leden de meerwaarde van het Verbond voor hen helder maakt?
Er zijn 80 klassenorganisaties erkend door en 480 verenigingen lid van het Watersportverbond. Wij kunnen dus onmogelijk alle vergaderingen en jubilea aflopen, maar we wonen regelmatig vergaderingen, bijeenkomsten of wedstrijden bij. Bij de 26 Nationale klassen hebben we ook nog een technische vergaderingen van eigenaren die periodiek door ons worden uitgeschreven. Stuur me graag een uitnodiging voor de jaarvergadering zodat ik nadere uitleg kan geven en bovenal vragen beantwoorden.

Dan nog een opmerking mijnerzijds:
De georganiseerde sport is één groot samenhangend geheel waarin dat alleen kan bestaan door de collectiviteit ervan. IOC en ISAF kunnen alleen bestaan bij de gratie van de NOC's en de Nationale Bonden die op hun beurt alleen kunnen bestaan bij de gratie van de aangesloten verenigingen. Hier uit voort komen de Olympische Spelen, Worldcup, Europacup, WK's, EK's, NK's en KK's met alle (media) aandacht van dien. Op clubniveau kun je best zonder dat grote geheel een wedstrijd organiseren maar dan steun je dus niet het grotere geheel. Dit is een lastige boodschap in onze geïndividualiseerde maatschappij met de "What's in it for me" mentaliteit.

En als laatste opmerking zou ik willen maken dat de A-Cat een sportieve, spectaculaire en mediagenieke klasse is die ik graag nog een keer uitleg dat samenwerking in ieders belang is!


Met vriendelijke groet, 
Bart van BreemenManager Sport & Recreatie
Tel: +31 307513718
Mob: + 31 628878407bart.van.breemen@watersportverbond.nl
www.watersportverbond.nl
 
cid:688360011@09072013-0602
Op de hoogte van het laatste watersportnieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Volg het Watersportverbond:


cid:688360011@09072013-0609    cid:688360011@09072013-0610      cid:688360011@09072013-061E

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog