dinsdag 27 augustus 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 augustus 2013

Notulen jaarvergadering DACA
Locatie: zeilvereniging Hellecat
Datum: 24 Augustus 2013

Na een korte introductie door Jan Groot wordt formeel voorgesteld dat de volgende mensen het bestuur zullen vormen:
Jan Groot          Voorzitter
Roeland Wentholt Wedstrijdcommissaris
Kees Krijger Website / PR & Communicatie
Jos Koning Penningmeester
Jo Valente Secretaris

Het nieuwe bestuur wordt na algemene stemming aangenomen.

Jan geeft aan dat hij de klasse in de breedte wil laten groeien en Roeland geeft aan dat hij de top wil verbreden en verbeteren. Dit lijkt een goede combinatie. Jo is gepassioneerd over Zeeland én wil graag zijn steentje bijdragen in geval van juridisch advies.

Aangezien Pieterjan, na 30 jaar (!) uit het bestuur treedt, overhandigt Jan een aandenken voor alle activiteiten die PJ voor DACA gedaan heeft. Met een luid applaus geven de DACA-ers aan dat PJ heel veel voor de klasse heeft betekend. PJ vertelt dat Sailcenter in Muiderzand (Remco Kenbeek) vanaf 1 september de verkoop en after-sales van DNA zal gaan doen.

De EK in Barcelona werd kort besproken. Technische ontwikkelingen vallen wel mee. Landy heeft een aantal voorstellen voor technische veranderingen besproken tijdens een informele vergadering, aan hem is het om deze wel of niet officieel voor stemming tijdens de WK in Nieuw Zeeland te laten. Voorstellen waren o.a. 1.50 m regel laten vervallen en foils toestaan, bouwers van platforms, masten en zeilen moeten hun spullen meten en van een meetcertificaat voorzien (om de meting op kampioenschappen te vereenvoudigen) en een nieuwe afwisseling van continenten voor het organiseren van de WK kan worden : Europa, Southern Hemisphere (dus Australie en NW Zeeland), Europa, Americas (noord en zuid) Europa, Southern Hemisphere etc. Per gebied kunnen landen een 'bid' doen en via de IACA website kan er gestemd worden door de leden zelf.

Voor de WK in 2015 zijn drie aanbiedingen: Weymouth (UK), Sopot (Polen) en Punta Ala (Italie). Na discussie is men het erover eens dat Nederland kiest voor Punta Ala. Hier werd dit jaar de F18 WK gevaren en schijnt windzeker te zijn en een mooie vakantie stek. De DACA (Jan) zal dit aan de IACA doorgeven.

Hierna is een open discussie over wat we met de klasse in 2014 willen gaan doen. Verschillende ideeën worden naar voren gebracht die, kort samengevat, op het volgende neer komen:

Bepaal vroeg een wedstrijdkalender, liefst november dit jaar

Krijg een groep van tien  boten die met elkaar afspreken om een aantal trainingen en wedstrijden samen te varen. Alleen als we weten dat er 10 of meer boten komen, wordt het voor iedereen pas leuk om elkaar ook buiten de club te zien. Registratie via de DACA-database.

Organiseer een paar trainingen, bijvoorbeeld vier zondagen in april op Hellecat

Organiseer een paar evenementen op clubs waar al A-cats zijn (Noordwijk, Vrouwenpolder, Hellecat, Muiderzand) die we klasse evenementen noemen

Organiseer een klassement van die evenementen en reik een jaarprijs uit

De North Sea Regatta werd ook genoemd, maar we moeten kijken of het praktisch is daar te varen (en het schijnt een nogal massaal evenement te zijn)

Peter Spijker biedt aan dat ZV Noordwijk het NK graag wil organiseren.

Probeer de klasse te laten groeien, bijvoorbeeld door aanwas uit de F18

Communiceer alles via de website en email

Maak een duidelijke email lijst waar iedereen opstaat

Het contact met het KNWV laten we afhangen of we wel of niet aan KNWV wedstrijden meedoen (zoals North Sea Regatta). Jan had al contact opgenomen om over de wedstrijd licentie te spreken.Rondvraag

Theo van Hilten vraagt of een meetbrief bij het KNWV nog nodig is. Antwoord: waarschijnlijk niet, dat zullen we uitzoeken.

Roeland deelt mee dat er 700 euro in kas zit en we als klasse organisatie wel wat geld nodig hebben om wat te kunnen organiseren. Hij stelt voor het lidmaatschap naar 50 euro te verhogen. Hier wordt overigens niet over gestemd, dus zal dit pas de volgende ledenvergadering kunnen worden bekrachtigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog