zaterdag 26 september 2015

Notulen Ledenvergadering 22-8-2015

Notulen Algemene Ledenvergadering DACA
datum: 22 augustus 2015
Locatie: Hellecat
Aanwezig: Jan, Roeland, Kees (bestuur)
Yvonne, Pieter Jan, Theo, Jaap, Erwin, Eric, Peter, Rutger, Sjoerd, Josje, Juppe, David, Wim, Hans, Rene, RobbertTjibbe (leden)

Agenda
• Introductie
• Financieel overzicht
• Seizoen 2015
• WK 2016
• Voorstel ‘rule changes’
• Rondvraag

Introductie 
Tijdens de introductie komt ter sprake dat deze ALV niet 3 maanden van te voren is aangekondigd en de agenda niet bekend was. Jan antwoordt dat dit inderdaad het geval is, maar dat dit wel is gebeurd voor de ALV die in februari gepland was. Maar die ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling. Voor de volgende ALV zal zeker een uitnodiging en agenda per mail worden verstuurd met de mogelijkheid voor leden om agendapunten in te brengen.


Financieel overzicht
Jos is reeds enkele weken niet te bereiken en daardoor is er geen officieel overzicht. Als Jos er weer is, zal Jan dit meteen aan hem vragen.  Een grof overzicht is:
Inkomsten:  20 betalende leden à 50 = 1000
Uitgaven dit jaar
• Vrouwenpolder € 259 (wedstrijdleider)
• NK € 300 (prijzen)
• IACA € 200 (afdracht)
• Totaal € 759
Het bestuur geeft aan geen uitgaven groter dan de inkomsten te doen. Een aantal leden heeft overigens nog niet betaald, ondanks dat ze wel al een herinnering hebben gehad.

Seizoen 2015
Jan geeft een overzicht van de deelname aan wedstrijden, waaruit blijkt dat deze tegenvalt. Er zijn dit jaar nog  geen nieuwe zeilers bijgekomen, Remco en Paul hebben hun boot verkocht.

WK 2016
Jan geeft een overzicht van de plannen. In principe staat alles op de rails met KZRV Hollandia en IS Medemblik. Financieel kunnen we een evenement organiseren voor minimaal 100 deelnemers . Dit zal 15 maart 2016 bekend zijn (3 maanden voor het evenement). Daarna moet er gekeken worden wat de financiële ruimte is voor sociale evenementen en dergelijke.
Details over de status kan worden opgevraagd bij Jan (jangrootpbc@gmail.com)
De juridische structuur inog niet beslist: het kan Hollandia en een nieuwe stichting ‘acat worlds 2016’ zijn of Hollandia met de DACA. Dat laatste heeft het voordeel dat alle inkomsten naar de DACA gaan en wij dus financiële controle daarover houden. Jan gaat beide voorstellen uitwerken.
Er zijn al sponsors: Magic Marine, PJ, Jan, Roeland. Samen al goed voor €12,500, wat het evenement eigenlijk financieel al een succes maakt.  
Jan geeft aan voor de volgende onderwerpen steun nodig te hebben:
• Meting
• Inschrijving
• Walbaas
De leden geven aan voor de meting te willen meewerken in 4 ploegen van 2 man. Verdere steun zal via Hollandia geregeld worden, waarschijnlijk de scouting.
Jan stelt voor de Klasse Evenementen van april en mei in Medemblik te varen. Deze worden dan ‘pre-world events’ of ‘test events’ genoemd, die de WK een brede aandacht geven. De NK is gewoon op Hellecat in augustus. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Verschillende leden geven goed advies aan Jan over ervaringen op eerdere kampioenschappen.
Sjoerd zegt dat vooral aan de communicatie aandacht besteed moet gaan worden. Jan is het hiermee eens en geeft aan dat dit afhankelijk is van het budget.
René maakt zich zorgen over eventuele negatieve financiële gevolgen bij tegenvallende deelname of calamiteiten, waarvoor de DACA verantwoordelijk zou worden gehouden. Jan antwoordt dat dit risico wordt afgedekt door een garantie van de IACA en dat leden van een vereniging niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Dat zijn alleen de bestuursleden in geval van nalatigheid.
Jan vraag toestemming aan de aanwezige leden dat hij zelf de WK organisatie coördineert, belangrijke zaken met het bestuur afstemt en regelmatig naar de leden communiceert over de status en beslissingen. De aanwezige leden geven Jan hier toestemming voor.

Voorstel ‘Rule changes’
Op de aanstaande WK in Punta Ala zal gestemd worden over twee voorgestelde rule changes.
Het verwijderen van Rule 8. De aanwezige leden stemmen (na een uitgebreide discussie) met 16 tegen 4 tegen dit voorstel te zijn.
Het aanpassen van Rule 16, het toestaan van elektronica aan boord, dat niet gebruikt mag worden. Unaniem wordt dit voorstel afgestemd.
Rondvraag
Er zijn geen vragen en Jan sluit de vergadering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog